Sluit

Telecommunicatiewet

Betrouwbaarheid van communicatie is van groot belang. Zeker nu steeds meer mensen overal en altijd online zijn. (Telecom)bedrijven moeten zich houden aan de bepalingen uit de Telecommunicatiewet. Ongevraagd commerciële e-mails sturen, mensen telefonisch commercieel benaderen en het plaatsen van cookies is gebonden aan regels. Deze regels staan in de Telecommunicatiewet.

 

Wat houdt de Telecommunicatiewet in?

De Telecommunicatiewet regelt diverse zaken. Aanbieders van communicatienetwerken en – diensten moeten voldoen aan een zorgplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ten behoeve van de veiligheid en de beveiliging van de door hen aangeboden netwerken en diensten. Bepalingen in de Telecommunicatiewet over spam en cookies zijn met name relevant voor ondernemers. Daarnaast regelt de Telecommunicatiewet ook het Bel-me-niet register.

Spam

Wie spam berichten verstuurt, riskeert een boete. Ongevraagde wervende e‑mails, appjes of sms'jes uitsturen is verboden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan hiervoor een boete opleggen aan de verspreider (die op de verzendknop drukt), de afzender (die de opdracht geeft) en degene die meewerkt aan de verzending door bijvoorbeeld adressenbestanden te leveren.

Cookies

Surfgedrag van bezoekers aan jouw website mag niet zomaar worden gevolgd. Niet met cookies en ook niet met andere technieken die toegang geven tot de computer van bezoekers. Functionele cookies, die ervoor zorgen dat de website goed werkt, mogen wel. Voor sommige cookies moet je als ondernemer vooraf toestemming vragen, voordat je ze plaatst.

Toezicht

Er zijn voor de Telecommunicatiewet twee toezichthouders aangewezen. Agentschap Telecom houdt toezicht op de handhaving van de Telecommunicatiewet, met name ten aanzien van goed gebruik van frequenties en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op eerlijke concurrentie tussen bedrijven en beschermt consumentenbelangen. Bij deze twee toezichthouders kun je melding of aangifte doen als je een overtreding ziet of vermoedt.

Wat betekent de Telecomwet voor mij als ondernemer?

De verplichtingen uit de Telecommunicatiewet gelden voor alle verzenders van informatie. Regels ten aanzien van spam en cookies uit de Telecomwet kunnen relevant zijn voor jou als ondernemer. Kijk daarom goed bij de onderstaande links en informatie.

Meer informatie/handige links