Sluit

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Ben je ondernemer en verwerk je persoonsgegevens? Dan heb je te maken met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat houdt de AVG in?

De AVG is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU) waarin is vastgelegd hoe je om moet gaan met persoonsgegevens. Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden dus in elke lidstaat dezelfde regels. De AVG is sinds 25 mei 2018 van toepassing en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Net als bij de Wbp ben je ook bij de AVG verplicht om je aan deze wet te houden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet als toezichthouder toe op de naleving van de AVG door de overheid, bedrijven en andere organisaties.

Wat betekent de AVG voor mij als ondernemer?

Het beschermen van persoonsgegevens is voor ondernemers niet alleen een juridische kwestie. Privacy is steeds vaker onderwerp van debat en burgers maken zich in toenemende mate zorgen over hun privacy. Bedrijven die slordig omgaan met persoonsgegevens lopen steeds vaker reputatieschade op. Deze ontwikkelingen bieden dus ook een kans voor ondernemers die veilig omgaan met persoonsgegevens.

    Meer informatie/handige links

    Op de website van de AP vind je antwoord op al je vragen over de AVG. Een overzicht van alle verplichtingen die je hebt nu de AVG van toepassing is, is daar te vinden, net als informatie over wanneer je een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) moet aanstellen en wat een privacy impact assessment (PIA) is en hoe je deze uitvoert.

    Handige links