Start of Week

De Start of Week is een actueel en informatief nieuwsoverzicht samengesteld door het Digital Trust Center op het gebied van veilig digitaal ondernemen.

Voor wie is de Start of Week bedoeld?

De Start of Week is specifiek bedoeld voor samenwerkingsverbanden en wordt opgesteld voor een zeer diverse doelgroep variërend van zzp’ers tot en met het grootbedrijf. In samenwerking met de samenwerkingsverbanden stemmen wij de behoefte en de wensen voor de Start of Week af. De Start of Week is een informatief nieuwsoverzicht voor samenwerkingsverbanden gericht op bedrijven en ondernemingen die meer actuele informatie willen ontvangen op het gebied van veilig digitaal ondernemen.

Traffic Light Protocol

Om een eenduidige wijze te definiëren wat er met de informatie mag gebeuren, maken wij gebruik van het zogenoemde Traffic Light Protocol (TLP), een verwijzing naar de diverse kleuren van een verkeerslicht. Wanneer informatie is voorzien van een TLP-aanduiding weet je automatisch wat je wel en niet met deze informatie mag doen. Op https://first.org/tlp/ kan je meer vinden over het gebruik van TLP en de bijbehorende definities. De Start of Week wordt aangeduid met TLP: GREEN. Dit betekent dat het is toegestaan de Start of Week te delen met jullie aangesloten organisaties, echter niet daarbuiten. Het is tevens niet toegestaan deze informatie op een website te publiceren.

De Start of Week ontvangen

Vanwege de TLP: GREEN aanduiding van de Start of Week is het niet mogelijk om deze individueel te delen met bedrijven vanuit het Digital Trust Center. Om in aanmerking te komen voor deze Start of Week dien je een samenwerkingsverband te zijn en samen te werken met het Digital Trust Center. Er worden ook additionele eisen gesteld aan het verspreiden van de Start of Week binnen de deelnemers van het samenwerkingsverband. Op onze website kun je vinden welke samenwerkingsverbanden op dit moment door het DTC worden voorzien van de Start of Week.

Indien je wel een samenwerkingsverband bent, maar nog niet aangesloten bent bij het Digital Trust Center, en wel graag de Start of Week wil ontvangen om te delen met je deelnemers, kun je contact opnemen met de relatiemanagers van het Digital Trust Center:

Kim van der Veen

Jacco van der Kolk