Handreikingen voor het starten van een cybersecurity samenwerkingsverband

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft vier handreikingen gepubliceerd die organisaties informeren over het starten van een cybersecurity samenwerkingsverband. Met deze handreikingen kunnen organisaties zelf aan de slag met het opzetten van een samenwerkingsverband binnen een sector, regio of keten. Deze handreikingen zijn in samenwerking met het Digital Trust Center (DTC) tot stand gekomen en zijn bedoeld om een extra impuls te geven aan één van de doelstellingen van de Nederlandse Cybersecurity Agenda om te komen tot een landelijk dekkend stelsel.

Vier handreikingen voor samenwerking

De volgende vier handreikingen zijn voor organisaties beschikbaar:

  • Handreiking regionale samenwerking
  • Handreiking ketensamenwerking;
  • Handreiking sectorale samenwerking (ISAC);
  • Handreiking CSIRT*.

* De handreiking CSIRT is bedoeld voor bestaande samenwerkingsverbanden en helpt organisaties met het doorontwikkelen naar een collectief Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

Digitale weerbaarheid verhogen door kennisdeling

Publiek-private samenwerking is essentieel om de digitale weerbaarheid te verhogen. Het opzetten van een samenwerkingsverband met andere organisaties is een uitstekend middel om stappen te zetten in het verhogen van de digitale weerbaarheid van organisaties. Er zijn de laatste jaren vele succesvolle samenwerkingsverbanden op het gebied van cybersecurity gecreëerd door het NCSC en zijn partners. Deze samenwerkingsverbanden richten zich voornamelijk op de Rijksoverheid en de vitale infrastructuur. Met de vier handreikingen stelt het NCSC samen met het DTC de opgedane lessen breder beschikbaar, zodat ook andere organisaties zelf aan de slag kunnen.