Noord Holland Samen Veilig

Deelnemers samenwerkingsverband
34 gemeenten, politie eenheid Noord Holland, Openbaar Ministerie

Oprichtingsjaar
Februari 2019

Regio
Noord Holland

Sector
Overheid in samenwerking met publieke en private veiligheidspartners

Doelstelling en activiteiten

NH Samen Veilig is gestart om een impuls te geven aan de thema's welke zijn geprioriteerd in het integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid (IMV) voor de jaren 2019-2022. Dit plan is samengesteld door en voor onze 34 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie. Het bevat de ondersteuning bij de aanpak van zorg en veiligheid, CTER, cyberveiligheid en ondermijning.

Activiteiten

Cyberveiligheid: Vergroten awareness en handelingsperspectief cyberveiligheid bij gemeenten, burgers en ondernemers

De gemeenten zullen zich ook bewuster moeten zijn van de sterkte en zwaktes van hun eigen informatieveiligheidsbeleid. Hierin zullen wij signaleren, informeren en suggesties doen vanuit het perspectief van openbare orde en veiligheid.

In samenwerking met politie, OM, Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding, en andere veiligheidspartners werken we aan een cyberveiliger eenheid waarbij ook het verstoren en opwerpen van barrières tot de aanpak behoren.

Resultaten tot nu toe

  • Bijeenkomst met ondernemers havengebied Velsen (mei 2019) om cyber-awareness te creëren;
  • Verkennende gesprekken binnen Noordzee Kanaal Gebied (NZKG) met Port of Amsterdam ten aanzien van cyberproblematiek en cybersecurity;
  • Er wordt gewerkt aan een concreet meldpunt met en voor ondernemers van IJPOS en de BIZZ in Velsen.

Contact