FERM

Deelnemers samenwerkingsverband
Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Zeehavenpolitie, Deltalinqs

Oprichtingsjaar
2016

Regio
Rotterdamse Haven

Sector
Sector- overstijgend, regio         

Branche
Meerdere branches

Doelstelling en activiteiten

Doelstelling
De digitalisering van processen door inzet van robots en IT-systemen biedt grote voordelen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Hoe houden we het veilig? Om de bewustwording over cyber security en resilience in de Rotterdamse haven te verhogen is FERM gestart. Daarnaast is de Havenmeester van Rotterdam, René de Vries, door de Burgemeester van Rotterdam, de Politie, het OM en het havenbedrijfsleven (Deltalinqs) aangesteld als Port Cyber Resilience Officer (PCRO). Naast het verhogen van bewustwording, versterken FERM en de PCRO de onderlinge samenwerking en kennisdeling bij alle bedrijven in het Rotterdamse havengebied.

Doel van het programma is het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven in de Rotterdamse haven en het bewustzijn bij bedrijven over cyber risico’s te verhogen om zo de best digitaal beveiligde haven van de wereld te worden. Het programma is een initiatief van Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Zeehavenpolitie en Deltalinqs.

Activiteiten

  • Website www.ferm-rotterdam.nl als bron van actuele nieuwsberichten i.h.k.v. cyber security in de Rotterdamse haven; hulpmiddelen voor MKB partijen en een overzicht van gespoofde websites gericht op de Rotterdamse industrie.
  • FERM organiseert 4-5 keer per jaar een Port Cyber Café met elke keer een wisselend en leerzaam thema. Bedrijven uit de Rotterdamse haven mogen hier gratis aan deelnemen.
  • Elk jaar organiseert FERM een gezamenlijk cybercrisisoefening ‘Cybernautics’. Hier aan nemen o.a. nautisch dienstverleners, bedrijven uit de Rotterdamse haven en onze veiligheidspartners deel.
  • In gebruik name van het Haven Cybermeldpunt voor het melden van IT-verstoringen met invloed op het laden en lossen, aan- en afmeren en op veiligheidsmaatregelen in het kader van de Havenbeveiligingswet.

Resultaten tot nu toe

  • Aanstellen van Port Cyber Resilience Officer
  • Oprichting van centraal meldpunt voor cyberincidenten
  • Jaarlijkse cybersecurity oefeningen ‘Cybernautics’ samen met nautisch dienstverleners en bedrijven.
  • Sinds de oprichting van FERM zijn er jaarlijks 4-5 Port Cyber Café’s georganiseerd.
  • Groot aantal bedrijven bereikt middels de Port Cyber Café’s, website en andere evenementen.

Planning
Eind 2019 start een pilot waarin FERM cyber security dienstverlening aan een beperkte groep bedrijven in de Haven gaat aanbieden.

Contact