Handreiking voor het organiseren van een Cybersecurity Roadshow

Bewustwording begint bij het besef dat je organisatie op veel manieren afhankelijk is van digitalisering. Bewustwording is noodzakelijk voordat iemand gemotiveerd is om over te gaan tot actie en om de eigen organisatie daarin mee te nemen.

In deze handreiking geven we je concrete handvatten en tips om een cybersecurity roadshow te organiseren voor ondernemers binnen je samenwerkingsverband.