Handreiking opstellen samenwerkingsovereenkomst

Aan het begin van een samenwerking kan het verstandig zijn om afspraken tussen de samenwerkingspartners vast te leggen. Afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde samenwerkingsovereenkomst. Een aantal samenwerkingsverbanden maakt gebruik van zo'n overeenkomst om de afspraken met hun samenwerkingspartners formeel vast te leggen.

Op basis van ervaringen en aan aantal andere bronnen heeft het Digital Trust Center (DTC) een handreiking opgesteld met een aantal tips en geleerde lessen van de samenwerkingsverbanden op het gebied van een samenwerkingsovereenkomst.

Let op: De richtlijnen zijn slechts bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Je kunt ze gebruiken als best practices voor de onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Doelgroep

Deze handreiking is bedoeld voor bestaande en toekomstige samenwerkingsverbanden, die de afspraken met hun samenwerkingspartners formeel willen vastleggen.

  Aan deze handreiking hebben bijgedragen

  Gebruikte bronnen

  • Memorandum of Understanding, CYSSEC.
  • Intentieverklaring ten behoeve van Havenbedrijf Amsterdam N.V., Cyberweerbaarheid Programma Noordzeekanaal Gebied.
  • Membership Guidelines CRC Brainport, Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport.
  • Handreiking CSIRT, NCSC
  • De Samenwerkingsovereenkomst, RVO