Sluit
Netwerkbijeenkomst 12 april in de Jaarbeurs

Een middag netwerken en kennisdelen in de Utrechtse Jaarbeurs

Het Digital Trust Center (DTC) heeft een subsidieregeling voor samenwerkingsverbanden die zich inzetten voor de cyberweerbaarheid van Nederlandse ondernemers. Elk jaar komen deze samenwerkingsverbanden bij elkaar voor een netwerkbijeenkomst. De afgelopen twee jaar kwam het er helaas niet van door de coronamaatregelen. Natuurlijk waren er digitale bijeenkomsten zoals de open inloop, maar dat is toch anders dan fysiek bij elkaar zijn. Gelukkig konden alle gesubsidieerde samenwerkingspartners van het DTC elkaar op dinsdag 12 april weer ontmoeten. Een terugblik.

De locatie van dit weerzien: de Jaarbeurs in Utrecht. En er is een mooie opkomst met ruim 30 gasten. Deze samenwerkingsverbanden komen vanuit het hele land, en zetten zich in voor tal van branches en sectoren. Een aantal samenwerkingsverbanden die begin 2022 een projectsubsidie hebben gekregen zijn nieuw en krijgen de gelegenheid hun plannen nader toe te lichten.

Maar eerst het woord aan Michel Verhagen, manager van het DTC. Hij deelt twee belangrijke nieuwtjes voor de aanwezige partners. Zo heeft de ministerraad onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Bevordering digitale weerbaarheid (ook wel de DTC-wet genoemd). Als die wet wordt goedgekeurd kan het DTC specifieke informatie delen met individuele bedrijven in Nederland over cyberdreigingen, -kwetsbaarheden en -incidenten. Dat is een belangrijke stap naar een digitaal weerbaar bedrijfsleven.

Daarnaast wordt de samenwerking tussen het NCSC en het DTC geïntensiveerd. Dit alles om de versnippering van de Nederlandse activiteiten rondom cyberweerbaarheid tegen te gaan. Er komt meer synergie tussen de twee.

Michel Verhagen opening

Chris van ’t Hof van het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD) trapt de presentaties af. DIVD is een platform voor experts van beveiligingsbedrijven die gezamenlijk onderzoek doen om het internet veiliger te maken. Ze speuren het internet af naar veelvoorkomende beveiligingslekken en kwetsbaarheden en melden deze bij de eigenaren van de systemen, ongevraagd en gratis. Van ’t Hof: ‘Dus als je een mailtje van ons krijgt, kun je die maar beter serieus nemen!’ De samenwerking met het DTC zal behalve de nodige subsidie hopelijk zorgen voor nog meer bereik bij ondernemers.

Daarna is het de beurt aan Bert Feskens van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland. Feskens laat zien hoe dit samenwerkingsverband zich inspant voor de cyberweerbaarheid van de tuinbouwsector, waar helaas ook steeds vaker cyberincidenten zijn door alle digitalisering. Het cyberweerbaarheidscentrum richt zich op de hele keten, van teler tot consument en alle tussenliggende partijen. Er zijn al vele partners aangesloten die het fundament hiervan vormen, waaronder Royal Flora Holland, de Haagse Hogeschool en Glastuinbouw Nederland.

Presentatie door Chris van 't Hof

Het Netwerk voor Risk-Based Cyberweerbaarheid richt zich op het ontwikkelen van een blauwdruk voor de retail. Vier retailondernemers werken binnen dit project hiervoor samen met cyberveiligheidsexpert en projectpartner MMOX. Sommige van deze ondernemers hebben een aantal bekende winkelnamen in franchise, zoals HEMA en Intratuin.

Daarna is het woord aan Erik Miedema van MKB Cyber Campus. Zij noemen zichzelf dé plek waar bedrijfsleven, onderwijs, overheden en het DTC samen bouwen aan de digitale weerbaarheid van het mkb in Noord-Nederland. Het fungeert als een leerwerkbedrijf. Dat betekent dat het onderwijs en met name studenten een belangrijke rol hebben bij alle activiteiten. Naast evenementen zijn dat een toolbox, een platform voor cyberoplossingen en een alarmlijn waar ondernemers met een hulpvraag mee kunnen bellen.

Presentatie door Edwin Schalk en Stan Hüner

Tot slot vertellen Edwin Schalk en Stan Hüner over de ambities van Synanta en de overige projectpartners binnen het project ‘MKB Cybersecurity Governance’. Zij ontwikkelen software waarmee wet- en regelgeving en normeringen intuïtief om te zetten zijn in dynamische handboeken. Zo kunnen ze functiegerichte taken toewijzen en controlepunten instellen. Ze willen deze techniek toepasbaar maken voor de cybersecurity. Er komt onder meer een tool die ondernemers helpt om veilige instellingen te bepalen en adequate opvolging en monitoring hierop te waarborgen is.

Nog voor de pauze presenteert het DTC de mooie voortgang op de DTC Community. Er worden op dit digitale platform grote stappen gezet en er zijn inmiddels al meer dan 1.000 leden. Zo zijn er vele ondernemers, cyberexperts, overheidsmensen en samenwerkingspartners aangesloten. Ze delen online kennis met elkaar over cybersecurity, zoals weetjes en dreigingsinformatie. En bovendien biedt de Community een plek om samen te werken. Samenwerkingsverbanden kunnen hier een eigen virtuele ruimte aanmaken om onafhankelijk en veilig met elkaar te werken. De komende tijd gaat het DTC deze mogelijkheden nog verder uitbreiden. 'Dus zorg dat je lid wordt', aldus DTC-er Jacco van der Kolk.

Interactie in het publiek

Na de pauze is er een presentatie over de nieuwe Informatiedienst van het DTC. Projectleider Kim van der Veen legt uit hoe zij en haar team bedrijven ‘gevraagd’ en ‘ongevraagd’ notificeren over kwetsbaarheden. Deze waarschuwingsservice wordt de komende tijd verder uitgebreid en geëvalueerd. Maar opnieuw blijkt hier de kracht van een fysieke bijeenkomst; er ontstaat een waardevol en een levendige gedachtewisseling tussen de deelnemers over de kansen om de rol en het bereik van de notificatiedienst te vergroten.

De bijeenkomst zou worden afgesloten met een reeks speeddates tussen deelnemers, maar vanwege het prachtige weer wordt het programma ietwat ingekort. In plaats van speeddates stellen alle mensen in de zaal zich nog even voor aan de rest. Dan weet iedereen bij de aansluitende borrel met wie ze zoal nader kunnen kennis maken. Want dat is het mooie en vooral het voorname aan een bijeenkomst als deze: contact leggen met mensen die je nog niet eerder hebt ontmoet. En erachter komen hoeveel overeenkomsten er zijn in de verschillende sectoren om zo de cyberweerbaarheid van ondernemend Nederland te helpen vergroten.

Groepsfoto netwerkbijeenkomst

Deelnemers over de bijeenkomst

Rob van Dort

Rob van Dort:

'Ik ben hier vanuit mijn betrokkenheid bij het project cyberweerbaarheid NIVD en ben er al vanaf de eerste bijeenkomst bij. Het is fijn om eindelijk weer een aantal gezichten in het echt te zien. Je bent gelijk weer bijgepraat, door de gesprekken die je hier gepland en ongepland hebt. Dat is nuttig. Al zou er ook meer aandacht mogen zijn voor bredere ontwikkelingen rondom cyber en IT. En over de grens. Wat gebeurt er bijvoorbeeld zoal in Europa? Maar al met al is het goed om hier te zijn. De Jaarbeurs is een goede locatie. En het is indrukwekkend om te zien dat DTC niet meer de projectorganisatie is die het was. Het staat nu echt.'

Mieke van Ulden

Mieke van Ulden:

'Ik ben secretaris bij de Anti-DDoS-Coalitie, een van de nieuwe initiatieven op het gebied van digitale veiligheid die in 2022 via het DTC een subsidie heeft ontvangen. De Anti-DDoS-Coalitie is een breed samenwerkingsverband van publieke en private partijen die samen de maatschappij weerbaarder willen maken tegen DDoS-aanvallen. Naast kennisuitwisseling en voorlichting werken wij aan een DDoS-clearinghouse. Dat is een oplossing om DDoS-aanvalskenmerken te kunnen classificeren die we via een database direct kunnen doorgeven aan de aangesloten organisaties. We gebruiken de subsidie voor het verder professionaliseren van deze oplossing. Het is mijn eerste keer bij een netwerkbijeenkomst van het DTC. Ik had als doel om kennis op te doen, het netwerk van de coalitie uit te bouwen en verbindingen te leggen met samenwerkingsverbanden. Dat is zeker gelukt. Ik heb genoeg om terug te koppelen aan mijn collega’s van de Anti-DDoS-Coalitie. Zoals met wie we een connectie moeten maken. Maar ook algemene informatie over het DTC, bijvoorbeeld de DTC Community. Die kende ik niet.'

Alle foto's van deze bijeenkomst: