Sluit
Digital Trust Center verwelkomt 50e samenwerkingsverband

Digital Trust Center verwelkomt 50e samenwerkingsverband

Al meer dan 50 samenwerkingsverbanden op het gebied van cyberweerbaarheid hebben zich bij het Digital Trust Center (DTC) aangesloten. Deze mijlpaal werd dinsdag 7 februari in Utrecht gevierd tijdens een bijeenkomst voor partners van het DTC. Een korte terugblik op de dag.

Vrieskou, files, stakingen in het streekvervoer en een lange rij voor een OV-fiets. Ondanks een opeenstapeling van hindernissen deze dinsdagochtend heeft bijna iedereen het Van der Valk Hotel Utrecht bereikt, waar een bijeenkomst voor nieuwe samenwerkingsverbanden plaatsvindt. Er zijn de afgelopen periode maar liefst 6 nieuwe samenwerkingen aangesloten, die subsidie krijgen voor hun initiatieven om de cyberweerbaarheid van Nederlandse bedrijven naar een hoger niveau te tillen.

Na een korte aftrap door relatiemanager Rajko Smaak stellen de aanwezige samenwerkingen zich aan de rest voor.

Opening van de startersbijeenkomst

Allereerst Cyberveilig Westfriesland, vertegenwoordigd door Jan Rosier. Deze samenwerking wil de cyberbewustwording vergroten bij ondernemers in de Noord-Hollandse regio West-Friesland. Dat willen ze onder andere doen door bijeenkomsten te organiseren.

Vervolgens is het woord aan René van der Eijk van Synthesis. Deze samenwerking ontwikkelt een team event van 60 minuten om op een laagdrempelige manier bewustwording over cyberrisico's te creëren.

Ook stellen de initiatiefnemers van het Cyber Chain Resiliance Concortium (CCRC) zich voor: Kelvin Rorive en Eric Jan de Roode. CCRC wil kleine organisaties helpen zich voor te bereiden op een cyberincident. Dit doen ze door cyberoefeningen aan te bieden.

Startersbijeenkomst

Een ander initiatief dat zich vandaag voorstel is CYRA (CYber RAting), vertegenwoordigd door Vincent Schijven. CYRA is een certificeringsmodel voor wie ISO 27001 niet noodzakelijk of haalbaar is, maar toch wil kunnen aantonen dat er aandacht besteed wordt aan cyberweerbaarheid.

Tot slot stellen John van Vugt en Hélène Minderman van Techniek Nederland zich voor. Zij krijgen subsidie toegekend om de installatietechniekbranche via verschillende middelen en activiteiten te wijzen op risico’s van operationele technologie (OT) en “Internet of Things” (IoT).

Helaas kan een zesde nieuwe samenwerking niet aanwezig zijn vandaag. Het team van CyberAnt richt zich op het verbeteren van de cyberweerbaarheid van webwinkels.

Met deze 6 nieuwe samenwerkingen komt het totaal aantal samenwerkingen uit op 53. En dat betekent dat er iets te vieren is. Dus nadat Nander Wiegman namens RVO.nl verteld heeft over de verschillende voorwaarden en verplichtingen rondom de subsidie, is het tijd voor aardbeienslofjes.

Taart om te vieren dat er meer dan 50 samerwerkingsverbanden zijn.

In het resterende deel van het ochtendprogramma vertelt community manager Irene van der Zanden over de succesvolle DTC Community, waar inmiddels bijna 1.700 leden met elkaar informatie over cyberdreigingen uitwisselen en bespreken hoe ze omgaan met cyberrisico’s. Aan eenieder de oproep om zich aan te melden en onderdeel te worden van deze digitale ontmoetingsplek.

Na de lunch wordt het gezelschap aangevuld met vertegenwoordigers van de andere samenwerkingen. Want behalve de startersbijeenkomst staat er deze dag nog iets op het programma. Het DTC heeft iedereen vandaag bij elkaar gebracht voor enkele rondetafelsessies om met elkaar over actuele onderwerpen te praten.

Michel Verhagen

Na een kort welkomstwoord van DTC manager Michel Verhagen worden de aanwezige partners verdeeld over vier verschillende tafels, waar de relatiemanagers de gesprekken leiden.

Het DTC kijkt terug op een geslaagde dag, waarbij ontzettend veel kennis is uitgewisseld. En dat is zeer waardevol, vertelt relatiemanager Anouk de Rooij: "Het is nuttig om elkaar eens in de zoveel tijd fysiek te zien en te spreken. Je merkt dat we elkaar op zo’n dag makkelijk weten te vinden, en dat is goed want we hebben allemaal een gezamenlijk doel. Kijken hoe we nóg beter kunnen samenwerken om de cyberweerbaarheid van onze doelgroep te vergroten. Daarnaast is het natuurlijk ook altijd erg gezellig."

Rondetafelgesprekken

Alle foto's van deze bijeenkomst: