Sluit

Techniek Nederland

Deelnemers samenwerkingsverband

 • Techniek Nederland
 • ISSO Stichting Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek
 • OTIB Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

Oprichtingsjaar

Project gestart in 2018

Regio

Heel Nederland

Branche

Installatietechniek

Over dit samenwerkingsverband

Deze samenwerking richt zich op de cyberweerbaarheid van beveiligingsinstallaties.

Beveiligingsinstallaties zoals branddetectie of inbraakbeveiliging zijn met het internet verbonden: het Internet of Things. Daarnaast vormen deze installaties integraal deel uit van een gebouwbeheersysteem die alle installaties in gebouwen centraal aansturen, bedienen en laten samenwerken. Daardoor zijn ze een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen.

Binnen bedrijfsgebouwen worden deze installaties vaak op afstand door professionele beveiligingsbedrijven bewaakt. Daarnaast hebben consumenten de afgelopen jaren in hun woningen inbraakbeveiliging aangebracht. Deze worden vaak door middel van een smartphone of tablet bediend.

Zorgen dat de cyberweerbaarheid van deze installaties op orde is, vraagt om een hechte samenwerking in de gehele keten. Denk aan de fabrikant van de producten, het installatiebedrijf en medewerkers die installeren, de elektrodetaillist die de producten aan de consument levert en het beveiligingsbedrijf die over de systemen waakt. En niet onbelangrijk, als eerste in de keten: de woningeigenaar en de zakelijke opdrachtgevers zelf. Zij moeten bewust zijn dat hun installatie cyberveilig moet worden en hoe zij dat kunnen bereiken.

Deskresearch om inzicht te krijgen in:

 • Welke partijen hebben belang en/of invloed op installaties?
 • Welk technische en organisatorische maatregelen kunnen worden genomen?
 • Hoe is het kennisniveau van de installateurs?
 • Welke regelgeving en normen worden gehanteerd?

Opvolging:

 • Kennistool voor verhogen bewustwording en kennis bij installatiebedrijven;
 • Voorlichtingsmateriaal voor verhogen bewustwording bij opdrachtgevers en klanten;
 • Aansturing van modernisering van relevante normen en regelgeving m.b.t. cyberweerbaarheid van installaties;
 • Introductie van cyberweerbaarheid in kennisopbouw en scholing installatietechniek.

De deskresearch is eind 2019 afgerond. De conclusies en aanbevelingen worden met leden Techniek Nederland en kennisinstituten binnen de installatiebranche gedeeld.

Op basis van deze conclusies en aanbevelingen wordt vanaf begin 2020 invulling gegeven door het ontwikkelen van concrete tools, informatiemateriaal, voorlichtingsbijeenkomsten en wordt gekeken in hoeverre regelgeving en normering kan worden aangepast.

Er is een Cyber Risicoscan ontwikkeld om installatiebedrijven te wijzen op risico’s die op een eenvoudige manier zijn te vermijden. De scan bestaat uit tien vragen en per e-mail wordt een rapport met de score ontvangen. Bekijk de scan: Cyber Risicoscan op cyberveiligeinstallaties.nl.

Er zijn in 2021 competentieprofielen ontwikkeld met de kennis, kwaliteiten en vaardigheden die medewerkers van een installatiebedrijf nodig hebben om de cyberweerbaarheid van installaties te verhogen. Samen met de scholingsinstituten zullen deze competenties worden toegevoegd aan de opleidingen.

Gesubsidieerd project 2022

Techniek Nederland heeft in 2022 een subsidie ontvangen voor projectactiviteiten binnen een samenwerkingsverband waarmee de installatietechniekbranche gewezen wordt op de risico's van OT (Operationele Techniek) via connecties met het internet (Internet of Things / IoT).

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.