Sluit

Toegankelijkheidsverklaring van digitaltrustcenter.nl

Het toegankelijkheidslabel van Digital Trust Center. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Toelichting op deze verklaring

Het DTC wil dat élke ondernemer toegang heeft tot de informatie en adviezen op deze website. Daarom maken we er werk van om aan de toegankelijkheidsvereisten te voldoen. Lees meer over onze aanpak.

Toegankelijkheidsonderzoek

Op 4 januari 2024 is een toegankelijkheidsonderzoek afgerond. Met een steekproef van een aantal webonderdelen is beoordeeld of de website toegankelijk is voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Er is getoetst op standaard WCAG 2.1 niveau AA. Download het Toegankelijkheidsrapport.

In de loop van 2024 zullen we de website-onderdelen aanpassen die niet voldoende toegankelijk zijn gebleken.