Een lokale aanpak voor ondernemers in Noord-Nederland

In 2018 is de Stichting Cybersafety Noord Nederland, met subsidie van het DTC, opgericht. Het is een initiatief van 2 Friese ondernemers, die binnen hun regio steeds meer ondernemers zagen worstelen met cyberveiligheid. "Wij dachten, als zelfs grote bedrijven worstelen met hun cyberweerbaarheid, hoe zit het dan met bedrijven binnen het mkb?" Aan het woord is voorzitter Erik Miedema. "Sommige mkb-ondernemers zijn er niet eens mee bezig, tot onze grote schrik. Wij wilden met dit maatschappelijk probleem aan de slag. We vroegen met een aantal collega’s uit Groningen subsidie aan bij het DTC en gingen van start."

Een stichting voor heel Noord-Nederland

De stichting richt zich niet uitsluitend op ondernemers. Miedema: "We zien cyberveiligheid als een maatschappelijk probleem. We reiken daarom ook uit naar burgers." Bestuurslid Nienke Hoeksma vult aan: "En verder vinden we de regionale binding belangrijk. Als wij onszelf als Friesland profileren, blijven we echt een eiland. We trekken het breder. Een stichting voor heel Noord-Nederland: Friesland, Groningen en Drenthe."

Wel proberen ze de uitvoering van de programma's en evenementen dicht bij huis te houden. Miedema: '"Een Fries op het podium voor een Fries publiek werkt toch net iets beter. Juist dat lokale maakt het verschil. Ondernemers denken vaak dat het hen toch niet overkomt, maar door verhalen uit de praktijk te delen van ondernemers uit de buurt, komt het veel meer binnen."

Relevantie voor ondernemers

Het zijn manieren om cybersafety relevant te maken voor ondernemers. Miedema: "Ondernemers worden niet heel enthousiast van het onderwerp. Maar wanneer je het kan koppelen aan zaken die wel aanspreken, heeft dat meer effect." Zo legt Stichting Cybersafety Noord Nederland regelmatig een verband tussen digitale veiligheid en inbraakbeveiliging. Miedema vervolgt: "Er is jaarlijks een goed bezocht evenement waar ondernemers een certificaat voor inbraakbeveiliging krijgen uitgereikt. Wij haken hier op aan." Hoeksma: "Een ander voorbeeld is onze roadshow in samenwerking met de politie en studenten. Zij gaan regelmatig langs de huizen met een 'inbreker'. Dan trekken wij met ze op en leggen de vergelijking tussen het beveiligen van je woning en het beveiligen van je wifi."

 

IT-scans, cybercampus en een eigen certificaat

Tot zover de bewustwordingscampagnes. De belangrijkste stap is actie ondernemen. Stichting Cybersafety Noord Nederland biedt IT-scans aan en richt een zogenaamd 'cybercampus' op. "Hier kunnen ondernemers terecht in geval van een incident, geholpen worden bij het oplossen ervan en ondersteunen we ze bij de aangifte," vertelt Miedema. Een volgende stap is de ontwikkeling van een eigen certificaat, een bewijs voor ondernemers dat ze goed bezig zijn met hun digitale veiligheid.

Niet alles is van begin af aan een succes. Het is een traject van vallen en opstaan, maar al doende leert men. Zo ook Miedema: "Je moet niet te veel willen vertellen. Geen ellenlange presentaties. Houd het interactief. Laat ondernemers bijvoorbeeld een quiz doen." En houd het lokaal. "We hebben evenementen georganiseerd, waarbij studenten uit de regio wat laten zien. Dat had meer impact dan een ethisch hacker die helemaal op ging in bits en bytes."

 

Samenwerken met lokale initiatieven en bestaande netwerken

De stichting maakt goed gebruik van lokale initiatieven en bestaande netwerken om het bereik te vergroten. Zo wordt de uitnodiging voor de IT-scan verstuurd via VNO-NCW en MKB Noord. "Veel minder tijdrovend dan zelf alle ondernemers bellen," volgens Miedema. Verder hebben ze veel contact met de gemeentes. "De gemeente kent al die ondernemers al. We versterken elkaar. Zo zijn we betrokken bij de grote cybercrisisoefening van de gemeente Leeuwarden. We kijken hoe goed de gemeente is voorbereid op een grote crisis met een digitale aanleiding. Volgend jaar wordt dit weer verder uitgebreid naar andere gemeenten." Hoeksma: "Ik ben er van overtuigd dat wij over een bepaalde tijd elke ondernemer in Friesland en Groningen hebben bereikt."

Een uitdaging zien Miedema en Hoeksma in het stroomlijnen van alle activiteiten die worden georganiseerd. Miedema: "Voor je het weet is iedereen van alles aan het organiseren. Wij proberen de regie te houden en de samenwerking tussen de partijen goed te laten verlopen." Een uitkomst daarbij is de inrichting van een klankbordgroep. Ook het DTC ondersteunt hierin, bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden met elkaar in contact te brengen. Stichting Cybersafety Noord Nederland heeft samen met Cyberweerhaarheid Limburg een handreiking gemaakt voor het ontwikkelen van een cybersecurity scan. Hoeksma: "Zo blijven wij hier in het noorden niet op onze terpen zitten. Die informatiewisseling is ongelofelijk waardevol."

Ik ben er van overtuigd dat wij over een bepaalde tijd elke ondernemer in Friesland en Groningen hebben bereikt.

Lessen van Cybersafety Noord Nederland:

  • Reik verder dan je eigen regio, maar houd het bij de uitvoering zo lokaal mogelijk.
  • Maak af en toe de vergelijking met fysieke veiligheid om de doelgroep scherp te houden.
  • Houd het interactief. Quizes en IT-scans zijn daarbij goede middelen.
  • Maak gebruik van lokale initiatieven en bestaande netwerken.