Sluit

DTC blikt terug op 2022

11 jan 2023

Het Digital Trust Center (DTC) blikt met tevredenheid terug op 2022. Er zijn grote stappen gezet om de digitale veiligheid van ondernemend Nederland te vergroten. In het begin van het jaar domineerde de Log4j-kwetsbaarheid nog, maar al snel was de mogelijke cyberdreiging na de aanval op Oekraïne onderwerp van gesprek in menig IT-team. De alertheid van iedereen was groot en de bedrijfsnetwerken en -systemen lijken deze twee situaties goed doorstaan te hebben.

Notificatiedienstverlening snel opgeschaald

In 2022 zijn er ruim 6.500 waarschuwingen (notificaties) verstuurd naar bedrijven die slachtoffer waren van of kwetsbaar waren voor een cyberaanval. De notificaties gingen veelal over kwetsbaarheden in via internet benaderbare IT-systemen. Vaak komen de kwetsbaarheden door een configuratiefout en zijn technisch beheerders zich niet bewust van het gevaar. 

Ook was er in 2022 een pilot om schaalvergroting van het notificeren te onderzoeken. De bij deze pilot aangesloten bedrijven zijn een jaar lang gecheckt op bekende kwetsbaarheden. Zij fungeerden voor het DTC als toetssteen en sparringpartner voor schaalvergrotingsideeën.

Online community van ondernemers en IT'ers groeit hard

De DTC Community groeide in 2022 naar ruim 1.600 leden. Op dit besloten online platform wordt dreigingsinformatie gedeeld over kwetsbaarheden. Ook wisselen ondernemers en IT-specialisten er kennis uit over specifieke cybersecurity onderwerpen.

Cyberinformatie voor bedrijfsleven

Lang niet alle ondernemers zullen hun digitale veiligheid bovenaan hun prioriteitenlijst hebben staan. Aan DTC de uitdaging om dit onderwerp voor het voetlicht te brengen aan de directietafel en onder medewerkers. Met campagnes, een website vol toegankelijke uitleg en interactieve zelf-scans brengen we veilig digitaal ondernemen - via onze samenwerkingsverbanden - naar ondernemend Nederland. 

Terugblik op 2022 

Nu 2022 achter ons ligt, blikken we graag even terug. Welke mijlpalen hebben we afgelopen jaar bereikt? In een dubbelinterview kijken DTC manager Michel Verhagen en NCSC directeur Hans de Vries ook vooruit naar de integratie van deze twee cyberorganisaties.  

Benieuwd geworden? Lees de Terugblik 2022.

 

 

Over het Digital Trust Center

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in 2018 het Digital Trust Center opgericht om de digitale veiligheid van ondernemend Nederland te vergroten. Het DTC stimuleert en faciliteert ondernemers om zelfstandig of in samenwerkingsverband aan de slag te gaan met het verbeteren van hun cyberweerbaarheid. De doelgroep van ruim 2 miljoen ondernemers in de zogenoemde ‘niet vitale’ sectoren is zeer uiteenlopend. Van zzp’er tot het grootbedrijf, van nauwelijks bewust van cybersecurity tot cyberprofessional. Maar wat alle ondernemers met elkaar gemeen hebben, is dat ze steeds meer te maken krijgen met digitalisering en toenemende cyberrisico’s.