Cybersecurity Woordenboek: 600 verklaringen van cybertermen

01 okt 2019

De Cybersecurity Alliantie heeft het Cybersecurity Woordenboek gepubliceerd. Het woordenboek, met bijna 600 woorden, slaat een brug tussen termen die voor vakspecialisten gesneden koek zijn, maar voor afnemers van cybersecuritydiensten vaak onbekend. Op deze manier draagt het bij aan een digitaal veilig Nederland.

Het Cybersecurity Woordenboek is opgesteld door de stichting Cyberveilig Nederland met hulp van de Cybersecurity Alliantie. Ook het DTC heeft hier een bijdrage aan geleverd. Het cyberwoordenboek is een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking binnen het cyberdomein. De Cybersecurity Alliantie is het platform van de publiek-private samenwerking voor een digitaal weerbaar Nederland. De partijen die actief betrokken zijn bij de Cybersecurity Alliantie voeren concrete, kortlopende projecten uit die bijdragen aan het streven naar een digitaal weerbaar Nederland.