Sluit
cyberchain

Cyberchain: workshops over digitalisering en cyberweerbaarheid

Wat voor de ene ondernemer een vanzelfsprekendheid is, is voor de andere ondernemer een ver-van-mijn-bed-show. En in dat verschil tussen bedrijven schuilt een groot gevaar. ‘Een keten is zo sterk als de zwakste schakel’, zegt Evelien Bras van samenwerkingsverband Cyberchain. Zij organiseert daarom workshops om deze ‘cyberkloof’ tussen bedrijven te dichten.

Bras: ‘De afgelopen jaren hebben we gezien dat cybersecurity voor veel ondernemers geen doel is, maar een randvoorwaarde. Het is ‘iets waar we nog wel een keer wat mee moeten’. Als het door de ICT-afdeling of -leverancier opgepakt kan worden, dan maar al te graag.’

Waar komt die terughoudendheid vandaan? ‘Bedrijven ervaren geen druk om het aan te pakken. En veel ondernemers vinden digitalisering een abstract begrip’, zegt Bras. ‘Het is niet altijd duidelijk wat investeringen op het gebied van digitalisering opleveren. En het is ook niet vooraf inzichtelijk te maken hoeveel ellende een investering in cybersecurity kan voorkomen. Bovendien staan veel diensten en gegevens in de cloud. Dus worden ondernemers niet fysiek geconfronteerd met verantwoordelijkheden of risico’s, terwijl die er wel degelijk zijn.’

Aan de andere kant van het spectrum ziet Bras ook grotere bedrijven die zich vanuit wetgeving verplicht moeten bezighouden met cybersecurity. Dat komt onder andere door de Corporate Governance Code. Bras: ‘Raden van Commissarissen moeten volgens de code toezicht houden op cybersecurity - op eenzelfde manier als op financiën en juridische zaken. Het naleven van de code en toezicht vanuit een externe toezichthouder geeft binnen het bestuur van een bedrijf druk om zorgvuldig met cybersecurity om te gaan. Het stellen van relevante non-financial KPI’s is een noodzakelijk vak geworden.’

Het verschil tussen de cyberweerbaarheid van volwassen en minder volwassen bedrijven wordt steeds groter. Dat levert volgens Bras niet alleen risico’s op voor individuele bedrijven, maar voor hele branches: ‘Een keten is zo sterk als de zwakste schakel. Maar het hoeft niet zo moeilijk te zijn, als je de juiste voorbeelden volgt. En deze vind je vaak bij jezelf in de buurt.’

Met die gedachte is Cyberchain opgericht. Cyberchain biedt workshops om de kloof tussen volwassen bedrijven en minder volwassen bedrijven te dichten. Aan de hand van 'best practices' en ervaringsverhalen worden de workshops gevuld. Ook wordt er aandacht besteed aan het menselijke aspect van cybersecurity, zoals het gebruik van wachtwoorden en alert houden van medewerkers. Bras: ‘Menselijk gedrag veroorzaakt nog altijd de meeste incidenten, helaas.’

De workshops gaan ook in op wet- en regelgeving, branche-vereisten en eisen van toeleveranciers en klanten, die alsmaar strenger worden. Bras: ‘Ook dat is een spanningsveld. Want tegelijkertijd met de groeiende eisen moet een organisatie de mogelijkheid hebben om in vrijheid te blijven bewegen, zeker in turbulente tijden als deze.’

Toch heeft een goede structurele cybersecurity-aanpak naast een veilige bedrijfsvoering veel voordelen, zegt Bras. ‘Door continu na te denken over je cybersecurity word je gedwongen om je bedrijf duurzaam te digitaliseren. Daardoor werk je ook aan andere bedrijfsdoelstellingen.’

Heb je interesse in een workshop van Cyberchain? Kijk op de pagina van Cyberchain voor meer informatie.

Evelien Bras

Een keten is zo sterk als de zwakste schakel. Maar het hoeft niet zo moeilijk te zijn, als je de juiste voorbeelden volgt. En deze vind je vaak bij jezelf in de buurt.