Sluit

HI Cybersecurity Network

 

Leden

HTC Parking & Security, Promolding, Boers & Co FijnMetaal Groep, Batenburg Techniek, Fokker Technologies, KVE Composites Group, Airborne, InnovationQuarter, Holland Instrumentation

Oprichtingsjaar

2020

Branche

Hightech industrie

Over HI Cybersecurity Network

De hightech industrie in West-Nederland heeft een uniek DNA. Meer dan tienduizend bedrijven, fieldlabs en kennisinstellingen ontwikkelen oplossingen voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en de groeiende zorgbehoefte.

Digitalisering maakt de hightech industrie innovatiever en concurrerender, maar leidt ook tot steeds meer complexiteit. Zo zijn productieprocessen en waardevolle data steeds kwetsbaarder voor cyberdreigingen.
 

Samen verhogen we de cyberweerbaarheid van de technologische industrie in West-Nederland. Dat gaat verder dan de techniek. Net zo belangrijk is het vergroten van de cyber awareness van mensen en het verbeteren van bedrijfsprocessen.

Voor bedrijven in de regio zijn cyberdreigingen gedeelde problematiek. Niet alleen uitdagingen worden gedeeld, ook is er sprake van afhankelijkheidsrelaties in de keten. Zo is iedereen kwetsbaar voor cyberdreigingen, van OEM tot toeleverancier. 
 

Actief:

  • Kennisuitwisseling door intervisie-sessies. Deze staan in het teken van een vooraf gekozen thema of casus.

Verkenningsfase:

  • Digitaal informatie delen over cybersecurity ontwikkelingen, i.s.m. het Digital Trust Center.
  • Samenwerking i.k.v. inkoop cybersecurity diensten 
  • Stimuleren van cybersecurity awareness bij ketenpartners

De komende periode breiden we de activiteiten en deelnemers geleidelijk uit.

Met steun van InnovationQuarter is een kopgroep van 10 deelnemers gestart. Zij delen inmiddels kennis en 'best practices'.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.