Sluit

Cyberweerbaarheid in Limburg

Deelnemers samenwerkingsverband

  • Platform Veilig Ondernemen Limburg (PVO Limburg)
  • Brightlands Smart Services Campus (BSSC)

Subsidie

15-9-2018 tot 15-9-2021

Oprichtingsjaar

PVO Limburg is in 2004 opgericht, BSSC in 2016. Het samenwerkingsverband is ten behoeve van de realisatie van het cyberweerbaarheidscentrum opgezet.

Regio

Limburg

Sector

MKB

Over het samenwerkingsverband

Digitalisering is ook voor de Limburgse mkb-ondernemingen een steeds belangrijker onderdeel van hun bedrijfsvoering. Daarmee nemen hun kwetsbaarheden als gevolg van cybercriminaliteit toe, waarbij uit onderzoek van het Platform Veilig Ondernemen blijkt, dat het bewustzijn rond dit onderwerp nog zeer beperkt is.

Het project Cyberweerbaarheid in Limburg wil de bewustwording veranderen door een actieve community tot stand te brengen waarin ondernemers en andere maatschappelijke organisaties zich kunnen informeren over cybersecurity, verbindingen kunnen leggen met andere bedrijven en ICT dienstverleners, inzicht krijgen in hun individuele situatie door weerbaarheidscans en zelfevaluaties, maar ook met e-learning modules zichzelf en hun medewerkers kunnen trainen.

De community wordt ondersteund door een online platform en door een service desk waar ondernemers wegwijs gemaakt worden om de informatie te vinden die ze zoeken. Er worden kennissessies georganiseerd, algemeen en op branche niveau, waarvoor topspelers uit wetenschap en bedrijfsleven worden ingezet. Het project zal worden gecoördineerd door het Platform Veilig Ondernemen Limburg, waarin ondernemersverenigingen, politie en andere security specialisten zich verenigd hebben, en door de Brightlands Smart Services Campus, die al een levendige community en ECO-systeem op een aantal innovatieve terreinen binnen de digitalisering biedt. Daarnaast hebben een groot aantal partijen hun bereidheid aangegeven, mee te werken aan het project, met de ambitie dit samen uit te laten groeien tot een structurele community - vanuit Limburg en in een volgende fase ook daarbuiten - waarin ondernemers, politie, ICT dienstverleners en kennisinstellingen samen weerbaar zijn tegen cybercriminaliteit.

Door het PVO Limburg zijn in de afgelopen jaren al meer dan 30 kennissessies georganiseerd waaraan meer dan 1.500 ondernemers deelnamen. Verder zijn er voorlichtingsvideo's en praktische tool gerealiseerd waarop in dit verband voortgebouwd wordt.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.