Z-CERT en DTC werken samen aan digitaal veilig Nederland

29 mei 2020

Met het ondertekenen van een intentieverklaring hebben Wim Hafkamp van Z-CERT en Michel Verhagen van Digital Trust Center (DTC) de samenwerking tussen de twee organisaties bekrachtigd. Beide partijen hebben als doel Nederland nog digitaal veiliger maken. Z-CERT doet dat voor de zorg, het DTC voor het hele Nederlandse bedrijfsleven.
 
Wim Hafkamp, directeur van het expertise centrum op het gebied van cyber security voor de zorg, (Z-CERT) en Michel Verhagen, programmamanager DTC zijn enthousiast over de voorgenomen samenwerking. Hafkamp: "Het DTC is een belangrijke partner op het gebied van digitale veiligheid. Door de samenwerking krijgt Z-CERT en de aan haar verbonden zorginstellingen direct de beschikking over door het DTC ontwikkelde richtlijnen en adviezen op het gebied van cyber security."
 
Verhagen: “De samenwerking met Z-CERT is een belangrijke stap om de zorgsector beter en efficiënter te bedienen. Door het uitwisselen van kennis, producten en informatie leren we van elkaar en stroomlijnen we onze activiteiten.”

Stichting Z-CERT is hét expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg.  Z-CERT heeft specifieke kennis van medische hard- en software, ondersteunt zorginstanties bij een digitaal incident en vergroot de weerbaarheid van de sector op het gebied van cyber security.
 
Het Digital Trust Center (DTC) is een nieuw organisatieonderdeel van het ministerie van EZK met als missie “ondernemend Nederland cyberweerbaar maken”.  Dit doet ze door het verstrekken van informatie en advies over veilig digitaal ondernemen en het stimuleren van samenwerking en kennisdeling door bedrijven op het gebied van cybersecurity.