Sluit

Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven aangenomen door de Tweede Kamer

21 mrt 2024

Op dinsdag 19 maart 2024 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel bevordering digitale weerbaarheid bedrijven (Wbdwb) aangenomen. Het wetsvoorstel legt de taken en bevoegdheden van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vast op het terrein van digitale weerbaarheid van niet-vitale bedrijven in Nederland, zoals het verwerken en verspreiden van informatie over kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten en het samenwerken met andere bestuursorganen en organisaties.

Het Digital Trust Center (DTC) is in 2018 opgericht binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om het niet-vitale Nederlandse bedrijfsleven weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen. De minister van EZK heeft hiertoe twee hoofdtaken die door het DTC worden uitgevoerd. Ten eerste het geven van informatie en advies aan het bedrijfsleven op het gebied van cyberweerbaarheid, zoals het delen van algemene dreigingsinformatie en het delen van bedrijfsspecifieke dreigingsinformatie met individuele bedrijven in Nederland. Ten tweede het bevorderen van de samenwerking tussen bedrijven op het gebied van digitale weerbaarheid. 

Het wetsvoorstel is een belangrijke voorwaarde om vanuit de overheid niet-vitale Nederlandse bedrijven te kunnen waarschuwen over digitale kwetsbaarheden en beveiligingslekken. Bij het waarschuwen van individuele bedrijven en organisaties kunnen persoonsgegevens verwerkt worden, denk bijvoorbeeld aan IP-adressen en de contactgegevens van medewerkers van een bedrijf. Het wetsvoorstel zorgt voor de wettelijke grondslag om deze taken te mogen uitvoeren. Daarnaast is de Wbdwb voorwaardelijk om vanuit de nieuwe nationale cybersecurityorganisatie, die ontstaat na de integratie van het DTC, het CSIRT-DSP en het NCSC, het niet-vitale bedrijfsleven te kunnen blijven voorzien van algemene en specifieke informatie over cyberdreigingen en incidenten.

Het wetsvoorstel is met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer met PVV, GroenLinks-PvdA, VVD, NSC, D66, CDA, ChristenUnie, DENK, FVD, SGP, Volt en JA21 als voorstanders. 

 

Veilig digitaal ondernemen

Wil je als ondernemer of security verantwoordelijke meldingen van ernstige cyberdreigingen voor bedrijven in je mailbox ontvangen? Sluit je dan aan bij de DTC Community.
Ter ondersteuning van ondernemers is er ook een breed palet aan cybersecurity informatie en een gereedschapskist met cybertools. Testen of je de basis al op orde hebt? Doe de CyberVeilig Check voor zzp en mkb of de Basisscan Cyberweerbaarheid .