Voortgangsrapport MKB-actieplan gepubliceerd

11 jul 2019

Vandaag is het voortgangsrapport van het MKB-actieplan gepubliceerd. Het MKB-actieplan is in juni 2018 door staatssecretaris Mona Keijzer gelanceerd en geeft concrete invulling aan het beleid van het kabinet gericht op het MKB.

Het thema waar het Digital Trust Center een belangrijke rol in speelt is Digitalisering. Onder het kopje Veilig Digitaal Zakendoen is te lezen wat het DTC tot nu toe heeft bereikt en wat er nog in de planning staat.