Sluit

Subsidieregeling Cyberweerbaarheid wordt na de zomer opengesteld

20 jul 2021

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven in niet-vitale sectoren met een subsidie van € 1.000.000 (per project maximaal € 200.000). Dit kunnen samenwerkingsverbanden in de keten, regio, sector of branche zijn.

Ook dit jaar zullen we de subsidieregeling weer open gaan stellen. Naar verwachting zal de openstelling plaatsvinden in september 2021. Voor de definitieve openstelling kan je onze website en social media in de gaten houden, wij zullen hier actief over communiceren. 

Dit jaar zullen we de regeling ook aantrekkelijk maken voor bestaande samenwerkingsverbanden die met een nieuw plan of bijvoorbeeld een nieuwe doelgroep hun activiteiten en/of doelgroep willen uitbreiden. Omdat de regeling nog niet helemaal gereed is willen wij je attenderen op de regeling van vorig jaar.

Mocht je benieuwd zijn naar de achtergrond, voorwaarden en hoe de regeling in de basis in elkaar zit dan kan je via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de regeling van 2020 raadplegen

Bekijk de gesubsidieerde samenwerkingsverbanden van voorgaande jaren op deze pagina.
In de hand-out 'Versterking cyberweerbaarheid' voor potentiele samenwerkingsverbanden staat meer informatie over de subsidieregeling.