Sluit

Subsidieregeling Cyberweerbaarheid 2021 gaat weer open

01 sep 2021

Per vandaag, 1 september 2021, is de Subsidieregeling Cyberweerbaarheid open. Met de subsidieregeling Cyberweerbaarheid wil het Digital Trust Center groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren stimuleren om op cybersecurityterrein te gaan samenwerken. Projectplannen die passen bij deze doelstelling en voldoen aan de voorwaarden, kunnen worden ingediend tot 15 oktober 2021.

Lees meer op de website van RVO


26 augustus 2021

Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (ministerie van Economische Zaken en Klimaat) heeft besloten dat de subsidieregeling voor cyberweerbaarheidsprojecten van samenwerkende organisaties per 1 september 2021 weer open gaat.

Samenwerkingen ter verhoging van de cyberweerbaarheid van bedrijven

Met de Subsidieregeling Cyberweerbaarheid worden Privaat-Publieke samenwerkingsverbanden gestimuleerd om plannen uit te voeren die de digitale weerbaarheid tegen cyberaanvallen in de keten, regio of branche vergroten. Sinds de eerste subsidieronde in 2018 zijn al 19 samenwerkingsprojecten gesubsidieerd vanuit deze regeling. Tussen de inzendingen zaten hacklabs, bewustwordingscampagnes, ontwikkeling van onderwijsmaterialen over cyberveiligheid en bedrijvenworkshops. Bekijk ter inspiratie dit overzicht van alle gesubsidieerde samenwerkingen.

Subsidieregeling is komende 3 jaar beschikbaar

Dit jaar hebben we de subsidieregeling ook aantrekkelijk gemaakt voor bestaande samenwerkingsverbanden die met een nieuw plan of bijvoorbeeld een nieuwe doelgroep hun activiteiten willen uitbreiden.
Het Digital Trust Center heeft voor de komende 3 jaar 1 miljoen euro per jaar beschikbaar om toe te kennen aan de beste projectplannen. Per plan kan maximaal 200.000 euro subsidie worden ontvangen. De uitvoering van deze subsidieregeling is in handen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Interesse in de Subsidieregeling Cyberweerbaarheid 2021?

Heb je een idee of plan om bedrijven in jouw sector of regio digitaal veiliger te maken? Misschien komt jouw initiatief in aanmerking voor onze subsidieregeling.
Plannen kunnen worden ingediend tot en met 15 oktober 2021, 17:00 uur. Informatie over het aanmeldproces en de voorwaarden vind je op de website van RVO.

Informatiesessie

We organiseren twee informatiesessies. Daarin hoor je meer over de regeling, het aanmeldproces en we informeren je over de huidige subsidieontvangers (samenwerkingsverbanden). De informatiesessies zullen digitaal plaatsvinden op:

  • 15 september van 15:00-17:00 uur
  • 30 september van 15:00-17:00 uur

Interesse? Lees het programma en schrijf je in op de website van RVO.

 

Veilig digitaal ondernemen

Het Digital Trust Center biedt ter ondersteuning van ondernemers een breed palet aan cybersecurity informatie en een gereedschapskist met cybertools. Door middel van de 5 Basisprincipes van Digitaal Veilig Ondernemen kan elk bedrijf of organisatie haar basis op orde brengen. Testen waar je staat? Doe de Basisscan Cyberweerbaarheid.
Ook werkt het DTC samen met diverse organisaties ter vergroting van de digitale weerbaarheid bij ondernemend Nederland. Hulpvraag? Check waar je terecht kunt via de wegwijzer cybersecurityinitiatieven.