Publicatie factsheet risicobeheersing

22 jul 2020

Het DTC heeft meegewerkt aan de factsheet Risicobeheersing. 

De factsheet is gericht aan directie, bestuur/management of CISO van een organisatie die zicht en grip wil krijgen op de de beheersing van risico's die horen bij het werken met informatie. 

Het document is opgesteld in samenwerking met het NCSC, Brabantse waterschappen, CISO Masterclass BV, Hoogheemraadschap van Rijnland, NBV van de AIVD
en Octopus-IB.

De factsheet is te vinden op de website van het NCSC