Provincies gaan aan de slag met cyberweerbaarheid

21 mrt 2019

Op 18 maart vond, voorafgaand aan de Conferentie Nederland Digitaal, een rondetafelgesprek plaats tussen Staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer en 8 provincies. Er stonden 4 thema’s centraal: Cyberweerbaarheid, Digitale Connectiviteit, Smart Industry en Versnelling Digitalisering MKB.

Op het vlak van Cyberweerbaarheid bleken verschillende regio’s flink op stoom te zijn met lesprogramma’s van onderwijsinstellingen voor bedrijven, voorlichting, subsidies/vouchers en plannen voor een leerstoel. Al snel ontstond de behoefte om van elkaar te leren door kennisuitwisseling en samenwerking, met het Digital Trust Center als platform.

Verschillende onderwerpen werden besproken, waaronder oog voor de relatie tussen veiligheid en betrouwbaarheid en de aandacht bij weerbaarheid voor gedrag naast techniek. Een zorgpunt was dat strikte hantering van privacywetgeving (AVG) gebruik van data uit sensornetwerken, zoals van slimme lantaarnpalen, in de weg kan staan. Afgesproken werd van elkaar te leren door vaker met elkaar over deze onderwerpen in contact te komen, kennis uit te wisselen en samen te werken.