Sluit

Lancering Security Check Procesautomatisering

05 jul 2021

Een publiek-privaat samenwerkingsverband introduceert vandaag de Security Check Procesautomatisering. Dit is een interactieve zelfscan die is ontwikkeld om Nederlandse organisaties met ICS-SCADA systemen handvatten te bieden in het weerbaarder maken van deze systemen. Het samenwerkingscollectief presenteert de tool aan Hester Somsen, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en aan Jos de Groot, directeur van de Directie Digitale Economie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Praktisch hulpmiddel

De bedrijfsvoering van de meeste organisaties is tegenwoordig, vaak zonder dat ze zich daarvan bewust zijn, sterk afhankelijk van automatiserings- en control systemen. Met de huidige trend van digitalisering wordt dat eerder meer dan minder. Helaas neemt de kans op een cyberincident hierdoor ook toe. Met de Security Check Procesautomatisering kunnen organisaties snel in kaart brengen waar mogelijke risico’s zitten, maar ook welke beschermingsmaatregelen zij hiertegen kunnen nemen. De security check, die ook zonder technische of IT-kennis kan worden gebruikt, biedt organisaties een praktisch hulpmiddel om hun cyberweerbaarheid te vergroten.

Website DTC

Het DTC, dat vanuit het Ministerie van EZK ondernemend Nederland ondersteunt op het gebied van digitale veiligheid, faciliteert de Security Check Procesautomatisering via haar website. DTC-Relatiemanager Jacco van der Kolk: “Ik ben bijzonder verheugd om een praktisch inzetbare zelfscan te kunnen bieden aan organisaties die gebruik maken van ICS of OT-apparaten. De diversiteit in security-volwassenheid binnen dit ICS-domein is groot. Er zijn organisaties die zeer volwassen zijn maar ook organisaties die de digitale weerbaarheid van hun ICS-landschap flink moeten verhogen, maar helaas niet de kennis in huis hebben om dat te bewerkstelligen. Ik hoop dat wij met deze tool al deze organisaties kunnen helpen.” 

Over het samenwerkingsverband

Het Publiek-Private samenwerkingsverband op het gebied van cyberveiligheid in operationele techniek (OT) is ontstaan in 2019. Het doel van het samenwerkingsverband is het delen van kennis en het ontwikkelen en beschikbaar stellen van hulpmiddelen om bij te dragen aan een cyberweerbaar Nederlands bedrijfsleven, met bijzondere aandacht voor organisaties binnen het Nederlandse ICS-domein. Deelnemende organisaties zijn Deloitte, VNG-IBD, Novel-T, NCSC, Siemens, ASML, Accenture, Programma Versterking Cyberweerbaarheid in de watersector, de Cybersecurity Alliantie en het Digital Trust Center. 

De tool vind je via de button hieronder.