Sluit

Internetconsultatie Cyberbeveiligingswet (NIS2) gesloten

03 jul 2024

Vanaf 2 juli 2024 is de internetconsultatie van de Cyberbeveiligingswet gesloten. De consultatieperiode liep van 21 mei 2024 tot 2 juli 2024. Het wetsvoorstel is de omzetting van de Europese Network and Information Security Directive (NIS2) richtlijn naar nationale wetgeving. Deze richtlijn heeft als doel om de digitale en economische weerbaarheid te versterken tegen toenemende dreigingen.

Om een zo groot mogelijke groep te betrekken bij de totstandkoming van de wetgeving, konden burgers, bedrijven en instellingen suggesties doen via internetconsultatie.nl voor de verbetering van de wet- en regelgeving. Er zijn 111 openbare reacties op de consultatie.

Binnengekomen reacties

Na het sluiten van de consultatie wordt beoordeeld of en hoe de wetsvoorstellen moeten worden aangepast en of de toelichtingen op de wetsvoorstellen moeten worden aangevuld. Nadat dit is gebeurd, volgt via de ministerraad, de aanvraag bij de Afdeling advisering van de Raad van State voor haar advies op de wetsvoorstellen. Daarna volgt de parlementaire behandeling van de wetsvoorstellen.

Ondertussen werken de betrokken ministeries ook aan de algemene maatregelen van bestuur ter uitwerking van de Cyberbeveiligingswet en de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten. Bij de totstandkoming van die algemene maatregelen van bestuur zullen onder meer de reacties op de wetsvoorstellen, die via de internetconsultatie zijn binnengekomen, worden betrokken.

De Cyberbeveiligingswet

De Cyberbeveiligingswet is de nationale wetgeving die voortkomt uit de Europese Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn). Dit wetsvoorstel heeft als doel om de digitale en economische weerbaarheid te versterken tegen toenemende dreigingen. De wet zal gelden voor bedrijven en organisaties die in bepaalde 'kritieke' sectoren actief zijn en een bepaalde omvang hebben. De Cyberbeveiligingswet vervangt de Wbni.

De Cyberbeveiligingswet is de opvolger van de zogeheten Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) en bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de Wbni. Allereerst is het aantal sectoren en dus ook het aantal organisaties dat onder de wet zal vallen, uitgebreid. Verder bevat het wetsvoorstel regels op het gebied van zorgplicht (cyberbeveiligingsmaatregelen), meldplicht (het melden van incidenten), en toezicht op naleving.

Voor wie geldt de Cyberbeveiligingswet?

Benieuwd of jouw bedrijf aan deze nieuwe wet moet voldoen? Doe de snelle checks op Voor wie geldt de NIS2? of doorloop NIS2-Zelfevaluatietool om erachter te komen.

Bereid je alvast voor

Een weerbaar digitaal Nederland is altijd belangrijk. Nu en in de toekomst. Er zijn veel maatregelen die organisaties nu al kunnen nemen, nog voordat ze dat verplicht worden vanuit de wetgeving.

De maatregelen die organisaties vanuit de zorgplicht moeten nemen, kosten tijd en aandacht. Daarom adviseert het Digital Trust Center organisaties om niet af te wachten totdat er wetgeving is, maar om alvast voorbereidingen te treffen. Bekijk het NIS2-startpunt met 10 maatregelen die terugkomen in de zorgplicht en ga alvast aan de slag om jouw organisatie voor te bereiden.

Heb je nog vragen over NIS2 of de Cyberbeveiligingswet?

Hoewel nog niet alle vragen beantwoord kunnen worden, hoort het Digital Trust Center graag welke vragen en informatiebehoefte jouw bedrijf heeft. Dé plek om dit uit te wisselen is de speciale NIS2 themaruimte op de DTC Community. Je kunt op dit online platform in direct contact komen met ruim duizenden andere ondernemers en cybersecurity professionals.

We houden je via deze website, LinkedIn, X, Mastodon en de DTC Community op de hoogte van ontwikkelingen rondom deze wet.

 

Veilig digitaal ondernemen

Wil je als ondernemer of security verantwoordelijke meldingen van ernstige cyberdreigingen voor bedrijven in je mailbox ontvangen? Sluit je dan aan bij de DTC Community.
Ter ondersteuning van ondernemers is er ook een breed palet aan cybersecurity informatie en een gereedschapskist met cybertools. Testen of je de basis al op orde hebt? Doe de CyberVeilig Check voor zzp en mkb of de Basisscan Cyberweerbaarheid.