Informatiebijeenkomsten subsidieregeling 2020

13 feb 2020

Update 26 februari:

De informatiebijeenkomsten in Alkmaar en Den Bosch komen te vervallen. Je kunt je nog wel aanmelden voor de sessies in Middelburg op 2 maart en in Utrecht op 9 maart.

Op 2 april 2020 wordt de subsidieregeling ‘Versterking Cyberweerbaarheid’ opnieuw opengesteld. Het doel van deze regeling is het stimuleren van nieuwe cyberweerbaarheidsnetwerken. In deze netwerken werken ondernemers samen met andere (niet-vitale) organisaties aan het vergroten van hun cyberweerbaarheid, bijvoorbeeld door tools te ontwikkelen en kennis en ervaringen te delen. Het Digital Trust Center wil ondernemend Nederland hierin ondersteunen door middel van een subsidieregeling. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt hiervoor in 2020 wederom EUR 1.000.000,- beschikbaar, waarbij de maximale ondersteuning per project EUR 200.000 bedraagt.

Informatiemiddagen

DTC gaat, in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), langs verschillende plekken in Nederland om deze regeling en de bijbehorende criteria onder de aandacht te brengen.

Data en locaties

Maandag 2 maart in Middelburg
Dinsdag 3 maart in Alkmaar
Donderdag 5 maart in Den Bosch
Maandag 9 maart in Utrecht

Programma

Tijdens deze middagen zal er een korte toelichting en introductie worden gegeven door het DTC. Tevens zal er een gastspreker aanwezig zijn die eerder al heeft meegedaan met deze regeling, om persoonlijke ‘tips en tricks’ te delen. Daarnaast geeft het RVO nog een technische toelichting op de regeling en is er uiteraard voldoende tijd voor vragen. De middag zal er derhalve als volgt uitzien:

14:00 uur    Ontvangst met koffie en thee
14:30 uur    Introductie van het Digital Trust Center en achtergrond van de regeling (ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
15:00 uur    Toelichting op de subsidieregeling: wanneer indienen, door wie en hoe? (RVO)
16:00 uur    Discussie en vragen
16:30 uur    Borrel en mogelijkheid tot napraten

Heeft u ideeën of plannen om te werken aan de cyberweerbaarheid van ondernemend Nederland, en zijn deze plannen gericht op de niet-vitale sectoren? Kom dan naar deze informatiebijeenkomst over de subsidieregeling cyberweerbaarheid.

Aanmelden

Aanmelden kan via het online registratieformulier op de website van RVO. Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de pagina subsidieregeling cyberweerbaarheid