Sluit

Hoe de Basisscan cyberweerbaarheid ondernemers helpt

22 sep 2021

NHL Stenden Hogeschool heeft in opdracht van het Digital Trust Center van het ministerie van Economische Zaken en klimaat onderzoek gedaan naar de werking van de Basisscan cyberweerbaarheid. De Basisscan cyberweerbaarheid  van het Digital Trust Center geeft ondernemers de mogelijkheid om hun bedrijf te toetsen aan de 5 basisprincipes van digitaal weerbaar ondernemen. Uit de basisscan volgt een rapport waarmee ondernemers kunnen zien waar zij verbeteringen kunnen doorvoeren ter versterking van de veiligheid van hun bedrijfsvoering. 

"Het stil komen te liggen van de organisatie is het ergste wat ons kan overkomen. Dit kost tijd en heeft financiële gevolgen.” - ondernemer in de reclamebranche.

Drie categorieën ondernemers
NHL Stenden concludeert in haar onderzoek dat: ‘de ondernemer niet bestaat’. Uit het onderzoek komen drie categorieën ondernemers naar voren. Zo zijn er ondernemers die de basisscan als spiegel beschouwen en een bevestiging zien van hun niveau van digitale weerbaarheid. Maar er zijn ook ondernemers die verwachten dat de overheid hier een actieve rol in speelt. Als laatste zijn er ondernemers die de basisscan gebruiken als een manier om grip te krijgen op dit onderwerp en te starten met het weerbaarder maken van hun bedrijf. Naast deze typering van ondernemers concludeert NHL Stenden dat het een uitdaging blijft om ondernemers te bewegen: "Hoewel cybersecurity-maatregelen, zowel technisch, menselijk als organisatorisch, van belang zijn en een noodzakelijke randvoorwaarde is, blijft het voor veel ondernemers een abstract onderwerp."

“Als zzp'er ben je liever bezig met je corebusiness al wil je natuurlijk wel zicht hebben op de ‘cyberhygiëne’ in je eigen bedrijf.”  - zelfstandig ondernemer in de projectmanagement branche.

Behoefte aan interactie
Onderzoeksleider dr. Maarten Hoekstra liep er bij de start van het onderzoek direct tegen aan dat ondernemers graag willen ondernemen en zag dat meteen terug in de reacties: “Ondernemers willen interactie! Ze willen in gesprek met een professional over hun bedrijf en de concrete dilemma’s die ze ervaren. De basisscan is daarbij een goed hulpmiddel. Nog beter zou het zijn als er meer informatie wordt gedeeld. Daar ligt volgens mij vooral de uitdaging voor de overheid. Bedenk interactieve vormen zodat het verbeteren van cyberweerbaarheid, ook voor ondernemers, leuk en interessant wordt.”

Basisscan behouden én verbeteren
Het DTC is verheugd met de uitkomsten van het onderzoek. “Het onderzoek van NHL Stenden geeft duidelijk aan dat ondernemers behoefte hebben aan meer informatie van de overheid en die deels vinden in de Basisscan cyberweerbaarheid.” Aldus Jeroen Kasbergen, Cyber Security Adviseur bij het DTC. “Als opdrachtgever van dit onderzoek ben ik daarom ook blij met de uitkomsten. Niet alleen bewijst de Basisscan cyberweerbaarheid zijn waarde. Maar het onderzoek geeft ook inzicht in het gebruik van deze tool.” Is er dan geen kritiek? “Jazeker wel” vervolgt Jeroen Kasbergen: “De Basisscan is in 2019 ontwikkeld. NHL Stenden concludeert dat ondernemers niet hebben stilgestaan en benoemd een aantal concrete verbeterpunten voor de Basisscan.” Zo adviseert NHL Stenden niet alleen om de basisscan te behouden, maar juist ook om verbeteringen door te voeren op het gebied van interactiviteit, de diepgang van de Basisscan en het bieden van een lange termijn beeld van en aan ondernemers. Speciaal wordt er aandacht gevraagd om ondernemers nog meer inzicht te geven in de kosten en baten van digitale weerbaarheid. 

“Dit was al bekend, maar de basisscan heeft dit gedachtegoed geactiveerd.” - ondernemer uit de agrarische sector.

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft het DTC een plan gemaakt om de basisscan te verbeteren. Deze verbeteringen zullen in een nieuwe versie van de basisscan, welke voorzien wordt in het eerste kwartaal van 2022, gestalte worden gegeven.

Doe de Basisscan cyberweerbaarheid

Ben je benieuwd of jouw onderneming de basis op orde heeft op het gebied van digitale veiligheid? Doe dan de Basisscan cyberweerbaarheid en kom er in 5 minuten achter of jouw bedrijf bestand is tegen cybercriminelen.