Sluit

Ernstige kwetsbaarheid in Zoho ManageEngine Desktop Central

06 dec 2021

 

Softwareontwikkelingsbedrijf Zoho heeft een kwetsbaarheid in ManageEngine Desktop Central opgelost. De kwetsbaarheid is bekend als CVE-2021-44515 en maak het voor een aanvaller mogelijk om op afstand een willekeurige code uit te voeren zonder authenticatie. Het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) heeft deze kwetsbaarheid ingeschaald als "High/High"; de kans op misbruik op korte termijn én de potentiële schade is groot.

Er vindt momenteel al misbruik plaats en systemen worden actief aangevallen.

Wat is Zoho ManageEngine Desktop Central?

Met behulp van de Zoho ManageEnigine Desktop Central is het voor systeembeheerders mogelijk om van afstand apparaten binnen een organisatie te beheren. Hierbij kun je denken aan het uitvoeren van updates, uitrollen van securitypatches of overnemen van (computer)systemen om problemen op te lossen.

Wat is het risico?

Door het misbruiken van de kwetsbaarheid is het voor aanvallers mogelijk om beveiligingsopties te omzeilen en zonder authenticatie willekeurige code op Desktop Central-servers uit te voeren. Dit om zo op afstand (kwetsbare) systemen volledig over nemen. De Desktop Central Cloud oplossing is niet getroffen.

Hoewel dergelijke producten over het algemeen niet via het internet benaderbaar horen te zijn, vindt actief misbruik momenteel al plaats en worden publiekelijk systemen actief aangevallen.

Wat kun je doen?

Zoho heeft een kritieke beveiligingsupdate beschikbaar gesteld die de kwetsbaarheid verhelpt. Aangeraden wordt om deze zo spoedig mogelijk te (laten) installeren. Daarnaast is er een ‘Exploit Detection Tool’ vrijgegeven. Met deze tool kunnen bedrijven nagaan of er in hun IT-omgeving sporen van misbruik zijn waar te nemen.

Ben je niet zeker of er binnen jouw organisatie gebruik wordt gemaakt van het kwetsbare Zoho-product, vraag dit dan na bij je IT-dienstverlener.

Veilig digitaal ondernemen

Wil je als ondernemer of security verantwoordelijke meldingen van ernstige cyberdreigingen voor bedrijven in je mailbox ontvangen? Sluit je dan aan bij de DTC Community.
Ter ondersteuning van ondernemers is er ook een breed palet aan cybersecurity informatie en een gereedschapskist met cybertools. Testen of je de basis al op orde hebt? Doe de Basisscan Cyberweerbaarheid.