Digital Trust Center goed op weg

17 jun 2019

Staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, heeft op 17 juni de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Digital Trust Center (DTC).

Strekking van de brief aan de Tweede kamer is dat het DTC goed van start is gegaan met de missie om ondernemend Nederland digitaal veiliger te maken.

  • Zowel binnen het DTC als in de samenwerkingsverbanden worden diverse kennisproducten ontwikkeld om het bedrijfsleven te helpen weerbaarder te worden tegen cyberdreigingen;
  • Bij de 2e uitvraag voor samenwerkingsverbanden van bedrijven zijn 18 aanmeldingen binnen gekomen. Deze zomer wordt beslist welke nieuwe samenwerkingsverbanden subsidie gaan ontvangen;
  • Verder staat in het 3e kwartaal van 2019 de lancering van het Digital Trust Platform gepland.