Sluit

CyberVeilig Check voor culturele organisaties

20 jun 2024

De afgelopen 3 jaar hebben 3 op de 10 culturele organisaties te maken gehad met een cyberincident. Dat is gebleken uit een breed onderzoek dat DEN, aanjager van digitale transformatie in de cultuursector, in 2023 liet uitvoeren onder musea, poppodia, festivals, bibliotheken maar ook erfgoedinstellingen. Ook de Cyber Security Raad stelt in een recent advies dat kleine en middelgrote bedrijven achterlopen met de cyberveiligheid. Het onafhankelijke adviesorgaan adviseert dit te verbeteren door o.a. de samenwerking te bevorderen tussen sectorspecifieke organisaties en de bestaande kennisinstellingen op het gebied van cyberveiligheid.

Cyberveiligheid voor cultuurorganisaties

“Wij nemen graag het initiatief voor de cultuursector”, zegt Maaike Verberk, directeur van DEN. “Cyberveiligheid is ook voor cultuurorganisaties van groot belang. De digitale gegevens van bijvoorbeeld de collectie, financiën of bezoekers, zijn voor cybercriminelen interessant! Veel culturele organisaties zijn in de bedrijfsvoering te vergelijken met een mkb-onderneming. Het is daarom heel goed dat we in nauwe samenwerking met het Digital Trust Center (DTC), de CyberVeilig Check voor cultuur kunnen lanceren.”

CyberVeilig Check voor culturele instellingen

Michel Verhagen, DTC manager: “Vaak wordt gedacht dat kleinere bedrijven, organisaties en instellingen geen doelwit voor cybercriminelen zijn. Ten onrechte. Want de realiteit is dat cyberaanvallers ook graag kiezen voor de weg van de minste weerstand. Met een paar eenvoudige ingrepen maak je het hen een stuk lastiger om digitaal binnen te dringen. De CyberVeilig Check voor culturele instellingen helpt je hierbij. Het geeft je een actielijst met begrijpelijke instructies om -vandaag nog- je basisbeveiliging op orde te brengen.”  

Verhagen: “Het geeft voldoening om te merken dat we nu naast kleine ondernemers ook gericht specifieke groepen organisaties kunnen bereiken. Na kleine aanpassingen in de CyberVeilig Check voor mkb en zzp, is de CyberVeilig Check geschikt gemaakt voor de cultuursector. Een mooi voorbeeld van hergebruik van een goed instrument in combinatie met het toevoegen van relevantie voor de ontvanger.”  

Bescherm je organisatie; doe de CyberVeilig Check!  

Culturele organisaties zoals theaters, musea, poppodia, festivals, bibliotheken en erfgoedinstellingen kunnen vandaag nog aan de slag met deze cyberscan om te merken waar de basisbeveiliging beter kan. Na het invullen van een korte vragenlijst geeft de CyberVeilig Check concrete maatregelen weer in een overzichtelijke actielijst. Uiteraard met begrijpelijke tips over hóe je bij jouw culturele organisatie de basis op orde brengt.

 

Veilig digitaal ondernemen

Wil je als ondernemer of security verantwoordelijke meldingen van ernstige cyberdreigingen voor bedrijven in je mailbox ontvangen? Sluit je dan aan bij de DTC Community.
Ter ondersteuning van ondernemers is er ook een breed palet aan cybersecurity informatie en een gereedschapskist met cybertools. Testen of je de basis al op orde hebt? Doe de CyberVeilig Check voor zzp en mkb of de Basisscan Cyberweerbaarheid.