Sluit

CBS publiceert ICT-kenmerken van DTC-bedrijven

15 dec 2023

Om de doelgroep van ruim 2 miljoen Nederlandse bedrijven beter te kunnen bereiken met adviezen over cyberweerbaarheid, smeedt het Digital Trust Center (DTC) samenwerkingsverbanden met publiek-private regionale of sectorale cyberinitiatieven en brancheorganisaties. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) monitort jaarlijks de ICT-kenmerken van bedrijven, zoals het internetgebruik, clouddiensten en veiligheidsmaatregelen. Op verzoek van het DTC monitort het CBS ook de bij DTC-samenwerkingsverbanden aangesloten bedrijven. De cyberweerbaarheid van deze groep 'DTC-bedrijven' wordt vergeleken met een referentiegroep met dezelfde kenmerken. 

ICT-kenmerken van DTC-bedrijven

De grafiek toont per maatregelen drie groepen. De eerste groep bestaat uit de gehele populatie zoals gemeten binnen de jaarlijkse CBSenquête ICTgebruik bedrijven.  De tweede groep is de referentiegroep, dit is een groep bedrijven die door herweging qua bedrijfstak en -grootte eenzelfde samenstelling heeft als de derde groep: de DTC-bedrijven.

ICT-kenmerken bedrijven

 
DTC-bedrijven nemen meer veiligheidsmaatregelen

In de bovenstaande grafiek is inzichtelijk hoe de DTC-bedrijven scoren ten opzichte van de referentiegroep. Een blik op deze resultaten laat zien dat de DTC-groep op alle ICT-veiligheidsmaatregelen beter scoort dan zowel de gehele populatie als de referentiegroep. Zo maakt 94% van deze bedrijven gebruik van antivirussoftware, heeft 86% een beleid voor sterke wachtwoorden geïmplementeerd en maakt 77% gebruik van een VPN wanneer er verbinding wordt gemaakt met het internet van buiten het bedrijf.

Uit de data blijkt verder dat DTC-bedrijven vaker gebruik maken van zowel vrijwillige als verplichte trainingen van hun personeel op het gebied van ICT-veiligheid. Ook is te zien dat DTC-bedrijven vaker een ICT-incident met een interne oorzaak hebben ervaren dan de referentiegroep.

Een causaal verband tussen het nemen van veiligheidsmaatregelen en het zijn van een DTC-bedrijf is op basis van deze data niet aan te tonen. Het kan zijn dat bedrijven die bewust meer cybermaatregelen doorvoeren ook meer geneigd zijn om zich bij een samenwerkingsverband aan te sluiten. 

 

Veilig digitaal ondernemen

Wil je als ondernemer of security verantwoordelijke meldingen van ernstige cyberdreigingen voor bedrijven in je mailbox ontvangen? Sluit je dan aan bij de DTC Community.
Ter ondersteuning van ondernemers is er ook een breed palet aan cybersecurity informatie en een gereedschapskist met cybertools. Testen of je de basis al op orde hebt? Doe de CyberVeilig Check voor zzp en mkb.