CBS Cybersecuritymonitor 2019 gepubliceerd

11 sep 2019

Het CBS publiceert vandaag de cybersecuritymonitor 2019. Hieruit blijkt dat bedrijven steeds meer maatregelen nemen om zich te weren tegen cyberaanvallen van buitenaf.

Vooral middelgrote bedrijven maken een inhaalslag met de invoering van authenticatie via soft- of hardwaretokens. Daarnaast daalt het aantal ICT-veiligheidsincidenten door een aanval van buitenaf. Dit meldt het CBS op basis van de Cybersecuritymonitor 2019.

In 2018 lag het percentage bedrijven dat aangaf meer dan 6 cybersecuritymaatregelen te nemen 5 procentpunt hoger dan een jaar eerder. Grotere bedrijven geven vaker aan meer cybersecuritymaatregelen te nemen dan kleinere bedrijven. Zij hebben vaak een grotere en complexere ICT-infrastructuur, meer ICT-experts in dienst en zijn vaak interessanter voor cybercriminelen om aan te vallen. Zo gaf in 2018 ruim 90 procent van de bedrijven met 500 en meer werknemers aan meer dan 6 cybersecuritymaatregelen te hebben genomen. Voor bedrijven met 2 werknemers was dat 17 procent.

De grootste toename was te zien bij bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen. Bijna 40 procent gaf in 2018 aan meer dan 6 cybersecuritymaatregelen te gebruiken. Een jaar eerder was dat nog 31 procent.