Bewustzijnsonderzoek Alert Online

01 okt 2020

Slechts 6% van de Nederlanders maakt zich (zeer) veel zorgen over zijn of haar online veiligheid. Dit is een van de uitkomsten van het Alert Online bewustzijnsonderzoek, uitgevoerd door Motivaction. Net zoals elk jaar, wordt vandaag op 1 oktober officieel de cybersecuritymaand geopend door de lancering van de awarenesscampagne Alert Online en publicatie van het bewustzijnsonderzoek.

Alert Online is dit jaar georganiseerd door ECP |Platform voor de InformatieSamenleving in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK heeft de aftrap van de campagne verricht.

Het doel van Alert Online is om gezamenlijk aandacht te vragen voor cybersecurity, om meer bewustwording te creëren en om cybersecure gedrag te bevorderen bij Nederlandse burgers, consumenten, overheden, bedrijfsleven, instellingen en maatschappelijke organisaties. Het onlangs gepubliceerde Cybersecuritybeeld Nederland 2020 schetst de toenemende en reële dreigingen in het digitale domein. Nog los van de digitale uitdagingen die dit jaar op ons pad zijn gekomen doordat er meer “op afstand’’ gewerkt wordt. Dit onderstreept wederom het belang van cybersecurity en ook van bewustwording en vaardigheden op dat gebied.

Investeren in gedragsverandering rond cybersecurity draait om het geven van het goede voorbeeld, maar ook door het “doen’’. We leren en ondervinden in de praktijk. Het centrale thema van Alert Online 2020.

Volgende week publiceren we de resultaten van het bewustzijnsonderzoek onder ondernemers. Houd onze kanalen dus in de gaten!