Actualisatie van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie

26 jun 2020

Deze week stuurden staatssecretaris Keijzer, minister Grapperhaus, minister Dekker en staatssecretaris Knops een update en voortgangsrapportage van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie naar de Tweede Kamer.

Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020

De Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) bundelt kabinetsbreed de ambities en doelstellingen voor een succesvolle digitale transitie in Nederland. Ieder jaar bekijkt het kabinet of nieuwe ontwikkelingen een aanpassing van de strategie noodzakelijk maken.

In deze actualisatie maakte het kabinet extra financiering voor artificiële intelligentie (AI) bekend en geeft een overzicht van andere investeringen in technologieën, digitalisering van bedrijfsleven en overheid, digitale vaardigheden van Nederlanders en cyberveiligheid.

Om Nederland digitaal koploper van Europa te houden, moeten bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren.

Het Nederlandse mkb maakt steeds meer gebruik van online verkoop en verdient daar meer aan: dit jaar voor het eerst boven het EU-gemiddelde voor digitaal zakendoen. Het kabinet ondersteunt kleinere bedrijven actief met kennis en financiële middelen om digitaal én cyberveilig te ondernemen. 

Lees welke prioriteiten het kabinet stelt en welke initiatieven er zijn op het gebied van het verhogen van cyberweerbaarheid in het rapport "Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020".