Stichting Cyberweerbaarheid Noord Nederland

Deelnemers samenwerkingsverband

 • Stichting Cybersafety Noord Nederland.
 • Stichting Cyber security centrum Noord Nederland.
 • DataDiensten Fryslân.
 • De Friesland zorgverzekeraar.
 • Connect.frl.
 • Bedrijvenvereniging west (Groningen).
 • Samenwerking Noord
 • Provincie Groningen
 • Provincie Fryslan
 • Provincie Drenthe

Oprichtingsjaar
2018

Regio
Noord Nederland (Groningen Drenthe en Friesland).

Sector
De stichting wil de cyberweerbaarheid van niet vitale ondernemingen vergroten.

Doelstelling en activiteiten

Aanleiding
De economische omgeving van Noord-Nederland kent veel jonge, innovatieve ICT en ICT-gerelateerde bedrijven. De steeds verder toenemende digitalisering (leidend tot nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg, veiligheid, energie, agro, etc.) biedt voor Noord-Nederland grote kansen, maar vraagt ook om maatregelen tegen de toenemende risico’s van cyberdreigingen. Feit is dat veel (mkb-)ondernemers zich nog nauwelijks bewust zijn van deze dreigingen. Hun ICT-infrastructuur is vaak onvoldoende beveiligd en het ontbreekt hun aan kennis en middelen om de beveiliging te verbeteren en bij cyberaanvallen adequaat te reageren.

Doelstelling
De stichting wil graag samen met de ondernemers in Noord Nederland werken aan een beter cyber weerbaarheid. Hiervoor heeft de stichting onderstaande concrete doelstellingen:

 1. Het bedrijfsleven (zowel MKB als grotere bedrijven) via (online) voorlichting inzicht bieden in en zicht bewust laten worden van cyberweerbaarheid en de bedrijfseconomische ) gevaren die samenhangen met cybersecurity en het belang om actie te ondernemen.
 2. Het realiseren van een vertrouwensband tussen ondernemers, zodat ze informatie met elkaar kunnen delen.
 3. Het bedrijfsleven en andere geïnteresseerde organisaties faciliteren met kennis en kunde om in de toekomst voldoende veilig hun reguliere business te kunnen doen en blijvend te kunnen innoveren.
 4. Voor professionals voldoende aanbod en kennis regelen, zodat ze zich kunnen laten informeren over sociaal organisatorische, wettelijke en technische mogelijkheden op het gebied van cybersecurity.

Afgeleide doelstellingen zijn:

 1. Indirect bijdragen aan het bewaken en het versterken van de Noordelijke(digitale) economie en bijdragen aan het scheppen van extra werkgelegenheid
 2. Andere doelgroepen, zoals burgers, leerlingen van PO- en Vo scholen, voorlichten over dit onderwerp

Activiteiten
De stichting gaat van start met een vijftal concrete producten en diensten:

 1. Cyber to Go roadshow: Bewustmakingssessie waarin weerbaarheid ondernemers wordt vergroot. Na deze sessies is de onder nemer zich bewust welke risico's er zijn op het gebied van cyber security(in conceptvorm beschikbaar en al uitgeprobeerd voor bedrijven in Leeuwarden en Sneek
 2. Security Audit(in conceptvorm beschikbaar wordt verder ontwikkeld voor verschillende type bedrijven) Vergroten van de effectiviteit beveiliging MKB bedrijven Noord Nederland. Middels een audit worden de essentiële processen van een bedrijf getest op de mate van beveiliging. Deze audit wordt afgesloten met het opleveren van een adviesrapport.
 3. Security Pool: Opzetten van een shared resource pool die ingezet kan worden bij de verschillende deelnemende bedrijven. Op niveau brengen van werknemers deelnemende bedrijven.
 4. Security Community: Opzetten van een community met als doel kennis met elkaar te delen.
 5. Cybercrises oefeningen: Organiseren van grootschalige cybercrises oefeningen met verschillende organisaties belangrijk onderdeel is het testen van de informatiestromen  in de keten te testen.

Resultaten tot nu toe
De volgende lopende activiteiten zijn inmiddels gestart:

 1. Hacklab Noord Nederland. Hacklab is een veilige plek waar jonge getalenteerde internetgebruikers (15-25 jaar) naar toe kunnenkomen om kennis en kunde binnen het cyberdomein op eigen niveau en tempo te kunnen ontwikkelen
 2. Nothern Security Conference. Jaarlijks wordt in Assen, Groningen of Leeuwarden de Northen Security conference georganiseerd.
 3. De eerste Cyber-to-Go Roadshows zijn uitgevoerd en worden nu geëvalueerd en verder ontwikkeld.

Budget

 • De totale kosten van het project voor een periode van twee jaar voor het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van de werkpakketten € 407.440,-
 • Dekking van de kosten door de partners van het samenwerkingsverband € 208.440,-
 • Aanvullende subsidie € 200.000,-

Contact