NuBNO - De 8e disbalans| Digitale Veiligheid in de Zorg

Deelnemers samenwerkingsverband
NuBNO, NAZL Programma Crisisbeheersing en Opleiding Training en Oefening Limburg , Spies Creations, Van Velthuisen Creative

Oprichtingsjaar
2019

Regio
Limburg

Sector
Zorg- en ziekenhuisinstellingen

Doelstelling en activiteiten

Doelstelling
Het doel is om voor zorg- en ziekenhuis instellingen een digitale standaard te ontwikkelen, met bijbehorend awareness- en opleidingsprogramma waardoor zorginstellingen meer cyberweerbaar worden en daardoor kwetsbare patiënten en cliënten minder kans lopen op het mislopen van de juiste zorg op het juiste moment door ontwrichting/uitval van de organisatie.

De BNO-tool, Een verschuifbare infographic dient daarbij als kennisoverdrachtssysteem omtrent de organisatorische invulling ten aanzien van digitale veiligheidsrisico’s. Kennis en informatie kan hierdoor op een volledig interactieve manier worden verzameld en gedeeld op taak en verantwoordelijkheid vóór, tijdens en ná een digitaal incident. De verkregen informatie, best practices en leermiddelen kunnen vervolgens via de BNO-tool gedeeld worden met de andere deelnemers.

Activiteiten

 • Stap 1: Vooronderzoek en inventarisatie bij zorg en ziekenhuizen Limburg;
 • Stap 2: Het ontwikkelen van een uniforme infographic naar escalatiemodel van NuBNO/NAZL;
 • Stap 3: Het ontwikkelen van workshops ten aanzien van Bedrijf Kritische Bedrijfsprocessen;
 • Stap 4: Het ontwikkelen van een denkkaart volgens model NuBNO/ NAZL;
 • Stap 5: Het bepalen van de sleutelfiguren en het ontwikkelen van taakkaarten voor elke rol en verantwoordelijkheid;
 • Stap 6: Het inrichten van de digitale BNO-tool;
 • Stap 7: Het trainen van een proces verantwoordelijk sleutelfiguur in het gebruik van de Infographic, de BNO-tool en het in stand houden van de cyclus op jaarlijkse of tweejaarlijkse basis.

Resultaten tot nu toe
NuBNO is inmiddels gestart met het vooronderzoek.  Voorstudie van de infographic  De 8e disbalans|digitale Veiligheid  in de Zorg.

Contact

 • Contactpersoon: Inge Muller/Suzanne Walsteijn
 • E-mail: info@nubno.nl
 • Telefoonnummer: 06 36 43 60 16
 • Website: www.nubno.nl