Cyber Security Programma Noordzeekanaalgebied

Deelnemers samenwerkingsverband

  • Havenbedrijf Amsterdam N.V.
  • Koopman Car Terminal B.V.
  • Tata Steel IJmuiden B.V.
  • Capgemini Nederland B.V. Datacentrum Amsterdam
  • ICL Fertilizer Europe C.V.
  • Cargill B.V.

Oprichtingsjaar
2018

Regio
Noord-Holland

Sector
Transport, productie en opslag

Branche
Maritiem, Industrie, logistiek, ICT

Doelstelling en activiteiten

Doelstelling
Het havengebied strekt zich uit van Amsterdam tot aan IJmuiden bij de Noordzee (het Noordzeekanaalgebied (hierna: NZKG) en doorkruist daarbij drie veiligheidsregio’s en vijf gemeenten. Het havengebied vormt een zeer belangrijk centrum voor handel, logistiek en productie. Vanuit de gedachte van een port of partnerships werkt Port of Amsterdam, samen met de gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer, aan groei en versterking van het netwerk van publieke en private partijen om de positie van het Noorzeekanaalgebied te versterken. Deze integrale ambitie en geografische verspreidde ligging, brengen ook kwetsbaarheden met zich mee, zoals de datagevoeligheid van betrokken partijen.

Het doel van het programma, is het vergroten van de weerbaarheid door het creëren van bewustwording met betrekking tot Cyber Security bij bedrijven in het NZKG. Hierbij is de onderlinge ketenafhankelijkheid van bedrijven en organisaties binnen het NZKG een belangrijk aandachtspunt. Het programma heeft als doel de cyber bewustwording te verhogen en gedragsverandering te realiseren. Zo ontstaat er een gedeelde ‘sense of urgency’ in het NZKG om gezamenlijk te werken aan de digitale veiligheid en om Cybersecurity kennis met elkaar te delen.

Activiteiten
Door de samenwerking van ondernemingen wordt gewerkt aan het versterken van de benodigde kennis en expertise op het terrein van cyberweerbaarheid en daarmee het vergroten van de digitale veiligheid. Een goede informatie-uitwisseling tussen publieke en private organisaties met betrekking tot actuele dreigingsinformatie, kwetsbaarheden en handelingsperspectieven zal een essentiële rol vervullen bij het cyber weerbaarder maken van de regio, maar uiteindelijk ook bijdragen aan een landelijk dekkend stelsel van cyberweerbaarheidsnetwerken voor de versterking van cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen. Hiervoor zijn zeven bouwblokken geïdentificeerd:

De komende twee jaar zullen we ons  concentreren op de eerste vier bouwblokken.

Contact