Sluit

Welke vragen moet ik stellen over een cyberverzekering?

De markt van cyberverzekeringen is in ontwikkeling. De keuze of een cyberverzekering voor jouw bedrijf toegevoegde waarde heeft, is gebaseerd op jouw persoonlijke risicoafweging. Ben je in ieder geval bewust van wat je wil beschermen en kies een verzekering die daar bij past. Mocht je een verzekering kiezen, zorg er dan ook voor dat je niet oververzekerd bent.

Vragen die je kunnen helpen

Moet ik een cyberverzekering afsluiten? Om je te helpen met die vraag, vind je hieronder een aantal concrete punten:

  1. Denk na in hoeverre jouw bedrijf risico loopt op digitaal vlak. Wellicht kan je hierbij gebruik maken van informatie van je brancheorganisatie, bank of adviseur.
  2. Denk na over de gevolgen of kosten van een cyberincident en of je die zelf kan of wil dragen.
  3. Ga na of jouw huidige verzekeringen, bijvoorbeeld jouw aansprakelijkheid, inboedel, opstal of bedrijfsverzekering, dekking verlenen in het geval van een digitaal incident. Let hierbij goed op overlap tussen verzekeringen. Meer informatie vind je hierover in je polisvoorwaarden, bij jouw verzekeraar, assurantietussenpersoon of adviseur.
  4. Neem niet aan dat jouw bestaande verzekeringen automatisch ook schade door cyberincidenten dekken. Meer informatie vind je hierover in je polisvoorwaarden, bij jouw verzekeraar, assurantietussenpersoon of adviseur.
  5. Ben je bewust van het feit dat de markt van cyberverzekeringen in ontwikkeling is. Cyberverzekeringen zijn daarom niet identiek en kunnen verschillend zijn per module, dekking en premie.
  6. Verder is het van belang om je te beseffen dat premies en dekkingen ook beperkingen hebben. Welke limieten zijn er aan de dekking? Zijn er plafondbedragen of tijdsintervallen of beide? Passen die bij jouw risicoprofiel?
  7. Wat kost de verzekering en staat de premie in verhouding tot de dekking en de risico's die ik loop met mijn bedrijf?