Sluit

Handreiking voor het organiseren van een Cybersecurity Roadshow

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 1 op de 5 bedrijven in Nederland te maken heeft gehad met een hack of een computervirus. De helft van de getroffen bedrijven (met minstens 10 medewerkers) heeft financiƫle schade geleden door een aanval. Om dit tegen te gaan is het belangrijk dat organisaties inzicht hebben in hun afhankelijkheden en kwetsbaarheden, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen om digitaal weerbaarder te worden. Dat begint met bewustwording.

Bewustwording begint bij het besef dat je organisatie op veel manieren afhankelijk is van digitalisering. Bewustwording is noodzakelijk voordat iemand gemotiveerd is om over te gaan tot actie en om de eigen organisatie daarin mee te nemen.

In deze handreiking geven we je concrete handvatten en tips om een cybersecurity roadshow te organiseren voor ondernemers binnen je samenwerkingsverband.