Handreiking soorten cybersecurity-informatie

Cybersecurity-informatie is een verzamelterm waarmee wordt verwezen naar verschillende soorten informatie. Organisaties kunnen door de hoeveelheid informatie en de variatie in informatie snel overladen worden. Het is daarom belangrijk om onderscheid te maken tussen verschillende soorten cybersecurity-informatie. Met een indeling van cybersecurity-informatie kan informatie gericht worden verzameld en uitgewisseld. Voor het inrichten van het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB) is een overzicht van soorten cybersecurity-informatie en indeling ontwikkeld. Het overzicht van soorten cybersecurity-informatie is één van de onderdelen van informatiedeling die in de pilot met het CWB is opgehaald.