Sluit

Vergroting cyberweerbaarheid groentezaadveredelingsbedrijven

Doelstelling van het samenwerkingsverband is cyberweerbaarheid van groentezaadveredelingsbedrijven te vergroten door actief ervaringen, kennis en best practices met elkaar te delen.

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een zzp of mkb
 • Een groot bedrijf (>250 medewerkers)
Sector:
 • Landbouw, bosbouw en visserij
Regio:
 • Regio-overstijgend
Volwassenheidsniveau:
 • Gevorderde kennis van cybersecurity
 • Expert kennis van cybersecurity
 • Weet ik niet, toon me alle initiatieven
Hulpvraag:
 • Ik heb de basis op orde en wil verdere stappen ondernemen.
 • Ik wil informatie over actuele cybersecurity dreigingen en of kwetsbaarheden.

Oprichtingsjaar

2018

Initiatiefnemers

 • Rijk Zwaan Zaadteelt & Zaadhandel
 • East West Seeds
 • Pop Vriend Seeds

Doelstelling

De sector van groentezadenveredeling heeft evenals andere bedrijfstakken te maken met een toenemende dreiging op het gebied van cybersecurity. Het beeld is dat door zowel interne als externe ontwikkelingen deze dreiging meer dan gemiddeld is toegenomen. Doelstelling van het samenwerkingsverband is cyberweerbaarheid van groentezaadveredelingsbedrijven te vergroten door actief ervaringen, kennis en best practices met elkaar te delen.

Belangrijk daarbij is het specifieke karakter van de voornamelijk Nederlandse bedrijven die actief zijn in deze sector. De bedrijven zijn wereldwijd actief en beschikken over vergaande gespecialiseerde kennis t.a.v. de ontwikkeling van groenterassen en staan daarmee aan het begin van de groenteketen. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met universiteiten en kennisinstellingen, waarbij veel kennis en informatie over de grenzen van de organisatie wordt gedeeld. De groentezadenbedrijven hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld op zowel biotechnologisch als informatietechnologisch vlak.

Activiteiten

Op basis van het karakteristieke risicoprofiel van de bedrijven die actief zijn in de groenteveredeling wordt een kennisplatform ontwikkeld, dat als basis kan dienen voor het verbeteren en ontwikkelen van maatregelen voor:

 • Risicomanagement, inclusief incidentmanagement;
 • Bedrijfscontinu├»teitsplanning.

Het kennisplatform zelf bestaat onder meer uit de digitale vastlegging van incidenten, analyse van incidenten gericht op het zoeken van overeenkomsten tussen incidenten en het vastleggen van best practices en ervaringen.