Sluit

Online Trust Coalitie

OTC
De missie van Online Trust Coalitie is om door publiek-private samenwerking de benodigde harmonisatie en uniformiteit te bewerkstelligen die nodig is om vertrouwen in clouddiensten te realiseren.

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een zzp of mkb
 • Een groot bedrijf (>250 medewerkers)
 • Een publieke organisatie
Sector:
 • Sectoroverstijgend
Regio:
 • Regio-overstijgend
Volwassenheidsniveau:
 • Geen of basale kennis van cybersecurity
 • Gevorderde kennis van cybersecurity
 • Expert kennis van cybersecurity
 • Weet ik niet, toon me alle initiatieven
Hulpvraag:
 • Ik wil informatie over cybersecurity regelgeving, standaarden en certificaten.
 • Ik heb een andere hulpvraag over cybersecurity.

Oprichtingsjaar

2020

Initiatiefnemers

De Online Trust Coalitie is een brede publiek-private samenwerking, ontstaan op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het project Partnering Trust, onderdeel van de Roadmap veilige hard- en software.

Doelstelling

Het doel van de Online Trust Coalitie (OTC) is dat het verkrijgen van zekerheid over clouddiensten net zo laagdrempelig wordt als het gebruik van de clouddienst zelf. Door het ontwikkelen, beschikbaar maken en promoten van eenduidige, efficiënte en laagdrempelige methoden waarmee leveranciers van clouddiensten kunnen aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn, en waarmee afnemers op laagdrempelige wijze zekerheid krijgen. En, die helpt bij het invulling geven aan de relevante wet- en regelgeving

Activiteiten

De OTC bestaat uit diverse werkgroepen met verschillende activiteiten.