Sluit

Noord Holland Samen Veilig

NHSV
Het samenwerkingsverband Noord Holland Samen Veilig (NHSV) is een samenwerkingsverband van 34 gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Noord-Holland. NH Samen Veilig levert een bijdrage aan de veiligheid van de inwoners van de gemeenten in Noord-Holland.

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een zzp of mkb
 • Een groot bedrijf (>250 medewerkers)
 • Een publieke organisatie
Sector:
 • Sectoroverstijgend
Regio:
 • Noord-Nederland
Volwassenheidsniveau:
 • Geen of basale kennis van cybersecurity
 • Gevorderde kennis van cybersecurity
 • Weet ik niet, toon me alle initiatieven
Hulpvraag:
 • Ik wil beginnen met cybersecurity, wat moet ik weten en doen?
 • Ik heb de basis op orde en wil verdere stappen ondernemen.
 • Ik ben op zoek naar cybersecurity diensten.
 • Ik heb een andere hulpvraag over cybersecurity.

Oprichtingsjaar

2019

Initiatiefnemers

 • 34 gemeenten
 • Politie, eenheid Noord-Holland
 • Openbaar Ministerie

Doelstelling

Criminaliteit stopt niet bij gemeentegrenzen en veiligheidsopgaven kunnen complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale contact te bekijken en aan te pakken. NH Samen Veilig levert een bijdrage aan de veiligheid van de inwoners van de gemeenten in Noord-Holland.

NHSV draait vier projecten:

 • Zorg en Veiligheid
 • Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
 • CTER
 • Ondermijning

Activiteiten

NH Samen Veilig is op 1 februari 2019 gestart. In het integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid (IMV) 2019-2022 van onze eenheid staan de volgende geprioriteerde thema's genoemd:

 1. Aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving;
 2. Versterken ketensamenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein;
 3. Contraterrorisme en tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme;
 4. Aanpak cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit.

Voor de uitvoering van bovengenoemde thema’s is er gekozen voor het inrichten van een programma aanpak ondermijning daar waar het gaat om de aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenwerking. Dit programma heeft meerdere projectleiders verbonden aan thema’s die aangepakt worden in de eenheid.

Voor de thema’s versterken ketensamenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein, de aanpak cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit en het thema contraterrorisme en tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme zijn een viertal projectleiders aangenomen die vanuit het projectteam Noord-Holland Samen Veilig samenwerken aan de aanpak.