Sluit

FERM

FERM is onderdeel van het Port Cyber Resilience Programma. Doel van het programma is het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven in de Rotterdamse haven en het verhogen van het bewustzijn met betrekking tot cyberrisico’s om zo de best digitaal beveiligde haven van de wereld te worden

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een zzp of mkb
 • Een groot bedrijf (>250 medewerkers)
Sector:
 • Vervoer en opslag
Regio:
 • West-Nederland
Volwassenheidsniveau:
 • Geen of basale kennis van cybersecurity
 • Gevorderde kennis van cybersecurity
 • Weet ik niet, toon me alle initiatieven
Hulpvraag:
 • Ik wil beginnen met cybersecurity, wat moet ik weten en doen?
 • Ik heb de basis op orde en wil verdere stappen ondernemen.
 • Ik ben op zoek naar cybersecurity diensten.
 • Ik wil informatie over actuele cybersecurity dreigingen en of kwetsbaarheden.

Oprichtingsjaar

2016

Initiatiefnemers

 • Havenbedrijf Rotterdam;
 • Gemeente Rotterdam;
 • Zeehavenpolitie;
 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;
 • Deltalinqs.

Doelstelling

Het doel van FERM is het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven in de Rotterdamse haven en het bewustzijn bij bedrijven over cyber\risico's te verhogen om zo de best digitaal beveiligde haven van de wereld te worden.

De digitalisering van processen door inzet van robots en IT-systemen biedt grote voordelen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Hoe houden we het veilig? Om de bewustwording over cybersecurity en weerbaarheid in de Rotterdamse haven te verhogen, is de rol van Port Cyber Resilience Officer in het leven geroepen. De Havenmeester van Rerdam, René de Vries, is door de Burgemeester van Rotterdam, de Politie, het OM en het havenbedrijfsleven (Deltalinqs) aangesteld als Port Cyber Resilience Officer (PCRO). Naast het verhogen van bewustwording, versterkt de PCRO de onderlinge samenwerking en kennisdeling bij alle bedrijven in het Rotterdamse havengebied.

Activiteiten

FERM faciliteert de volgende activiteiten:

 • Website www.ferm-rotterdam.nl als bron van actuele nieuwsberichten over cybersecurity in de Rotterdamse haven; hulpmiddelen voor mkb-bedrijven en een overzicht van gespoofde websites gericht op de Rotterdamse industrie;
 • FERM biedt diverse diensten aan die bedrijven weerbaarder maken tegen cyberincidenten;
 • FERM organiseert 4-5 keer per jaar een Port Cyber Café met elke keer een wisselend en leerzaam thema. Bedrijven uit de Rotterdamse haven mogen hier gratis aan deelnemen;
 • Elk jaar organiseert FERM een gezamenlijk cybercrisisoefening 'Cybernautics'. Hier aan nemen o.a. nautisch dienstverleners, bedrijven uit de Rotterdamse haven en onze veiligheidspartners deel;
 • In gebruik name van het Haven Cybermeldpunt voor het melden van IT-verstoringen met invloed op het laden en lossen, aan- en afmeren en op veiligheidsmaatregelen in het kader van de Havenbeveiligingswet.