Sluit

Expertisecentrum Cyberweerbaarheid

ECCW
Het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid (ECCW) heeft als doel om Limburgse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf bewuster te maken van de risico’s van cybercrime. Daarom biedt ECCW praktische handvatten om de cybersecurity te verbeteren en bedrijven weerbaarder te maken.

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een zzp of mkb
 • Een groot bedrijf (>250 medewerkers)
Sector:
 • Sectoroverstijgend
Regio:
 • Zuid-Nederland
Volwassenheidsniveau:
 • Geen of basale kennis van cybersecurity
 • Gevorderde kennis van cybersecurity
 • Weet ik niet, toon me alle initiatieven
Hulpvraag:
 • Ik wil beginnen met cybersecurity, wat moet ik weten en doen?
 • Ik heb de basis op orde en wil verdere stappen ondernemen.
 • Ik ben op zoek naar cybersecurity diensten.

Oprichtingsjaar

2019

Initiatiefnemers

 • Ondernemend Limburg (LWV, MKB-Limburg, LLTB);
 • Platform Veilig Ondernemen Limburg;
 • Brightlands Smart Services Campus.

Doelstelling

Het project Cyberweerbaarheid in Limburg wil de bewustwording veranderen door een actieve community tot stand te brengen waarin ondernemers en andere maatschappelijke organisaties zich kunnen informeren over cybersecurity, verbindingen kunnen leggen met andere bedrijven en ICT-dienstverleners inzicht krijgen in hun individuele situatie door weerbaarheidscans en zelfevaluaties, maar ook met e-learning modules zichzelf en hun medewerkers kunnen trainen.

Activiteiten

De community wordt ondersteund door een online platform en door een servicedesk waar ondernemers wegwijs gemaakt worden om de informatie te vinden die ze zoeken. Er worden kennissessies georganiseerd, algemeen en op brancheniveau, waarvoor topspelers uit wetenschap en bedrijfsleven worden ingezet. Het project wordt gecoördineerd door het Platform Veilig Ondernemen Limburg, waarin ondernemersverenigingen, politie en andere security specialisten zich verenigd hebben, en door de Brightlands Smart Services Campus, die al een levendige community en ECO-systeem op een aantal innovatieve terreinen binnen de digitalisering biedt. Daarnaast hebben een groot aantal partijen hun bereidheid aangegeven mee te werken aan het project, met de ambitie dit samen uit te laten groeien tot een structurele community - vanuit Limburg en in een volgende fase ook daarbuiten - waarin ondernemers, politie, ICT-dienstverleners en kennisinstellingen samen weerbaar zijn tegen cybercriminaliteit.