Sluit

CyberSecurityBooster

De CyberSecurityBooster is een webinarreeks die je een maandelijkse 'kennisboost' op cybersecuritygebied geeft. Je wordt bijvoorbeeld bijgespijkerd door Europarlementariër Bart Groothuis over NIS2 of door Pim Takkenberg over Wiper Malware. De boostersessies zijn terug te kijken en nog steeds actueel.

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een zzp of mkb
 • Een groot bedrijf (>250 medewerkers)
 • Een publieke organisatie
Sector:
 • Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
 • Bouwnijverheid
 • Cultuur, sport en recreatie
 • Extraterritoriale organisaties en lichamen
 • Financiële instellingen
 • Gezondheids- en welzijnszorg
 • Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
 • Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
 • Industrie
 • Informatie en communicatie
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
 • Onderwijs
 • Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
 • Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
 • Verhuur van en handel in onroerend goed
 • Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
 • Vervoer en opslag
 • Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
 • Winning van delfstoffen
 • Overige dienstverlening
 • Sectoroverstijgend
Regio:
 • Noord-Nederland
 • Oost-Nederland
 • Midden-Nederland
 • West-Nederland
 • Zuid-Nederland
 • Regio-overstijgend
Volwassenheidsniveau:
 • Geen of basale kennis van cybersecurity
 • Gevorderde kennis van cybersecurity
Hulpvraag:
 • Ik heb de basis op orde en wil verdere stappen ondernemen.
 • Ik ben op zoek naar cybersecurity diensten.
 • Ik wil informatie over actuele cybersecurity dreigingen en of kwetsbaarheden.
 • Ik wil informatie over cybersecurity regelgeving, standaarden en certificaten.

Oprichtingsjaar

2021

Initiatiefnemers

 • Bernold Nieuwesteeg
 • Hektor BV
 • Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

Doelstelling

Kennisdeling over cybersecurity

Activiteiten

 • Maandelijkse webinars
 • Talkshows
 • Korte filmpjes