Sluit

Cybersecurity Centrum Maakindustrie

CCM
Het Cybersecurity Centrum voor de Maakindustrie (CCM) focust zich op het digitaal weerbaar maken van de Nederlandse maakindustrie. CCM ondersteunt ondernemers die de transitie maken naar Smart Industry (ook wel Industrie 4.0 genoemd).

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een zzp of mkb
 • Een groot bedrijf (>250 medewerkers)
Sector:
 • Industrie
Regio:
 • Oost-Nederland
Volwassenheidsniveau:
 • Geen of basale kennis van cybersecurity
 • Gevorderde kennis van cybersecurity
 • Weet ik niet, toon me alle initiatieven
Hulpvraag:
 • Ik wil beginnen met cybersecurity, wat moet ik weten en doen?
 • Ik heb de basis op orde en wil verdere stappen ondernemen.
 • Ik ben op zoek naar cybersecurity diensten.
 • Ik wil informatie over actuele cybersecurity dreigingen en of kwetsbaarheden.
 • Ik heb een andere hulpvraag over cybersecurity.

Oprichtingsjaar

2018

Initiatiefnemers

 • Novel-T;
 • Saxion Hogeschool;
 • Universiteit Twente;
 • CIO Platform;
 • Ten Hag Advies;
 • BOOST;
 • Tesorion;
 • HTSP;
 • Provincie Overijssel;
 • Demiroz consultancy;
 • Actemium;
 • Sincerus.

Doelstelling

Digitalisering is een van de belangrijkste drijvers van economische groei en biedt kansen voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Een belangrijke randvoorwaarde voor het verzilveren van deze kansen, is het verhogen van de digitale weerbaarheid. Zonder goede digitale veiligheid kunnen de kansen die digitalisering biedt niet optimaal benut worden. Daarom is in Oost-Nederland het initiatief gestart om te komen tot een nationaal Cybersecurity Centrum voor de Maakindustrie (CCM). Het CCM heeft als missie bedrijven weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen. Het CCM richt zich op bedrijven die bezig zijn met een transformatie naar Smart Industry / Industrie 4.0. De activiteiten van het CCM zijn gericht op het geven van handelingsperspectief en het geven van relevante en duidelijke informatie zodat bedrijven maatregelen kunnen nemen ter voorkoming van cyberincidenten.

Activiteiten

Het Cybersecurity Centrum voor de Maakindustrie geeft concreet advies, relevante informatie over de vraagstukken op het gebied van digitale veiligheid vanuit onder andere het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en cyberalerts (dreigingsinformatie). In het CCM ISAOs (Information Sharing and Analysis Organization) delen bedrijven en experts hun kennis en ervaring over cyberdreigingen.