Sluit

Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming

CIP
Publiek-private netwerkorganisatie voor kennisdeling en -ontwikkeling. In een voor-allen-door-allen systeem werken we samen aan de informatieveiligheid van de overheid en de ketens die ze onderling en met marktpartijen vormen.

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een groot bedrijf (>250 medewerkers)
 • Een publieke organisatie
Sector:
 • Gezondheids- en welzijnszorg
 • Informatie en communicatie
 • Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
 • Sectoroverstijgend
Regio:
 • Regio-overstijgend
Volwassenheidsniveau:
 • Gevorderde kennis van cybersecurity
 • Expert kennis van cybersecurity
 • Weet ik niet, toon me alle initiatieven
Hulpvraag:
 • Ik heb de basis op orde en wil verdere stappen ondernemen.
 • Ik ben op zoek naar cybersecurity diensten.
 • Ik wil informatie over actuele cybersecurity dreigingen en of kwetsbaarheden.
 • Ik wil informatie over cybersecurity regelgeving, standaarden en certificaten.
 • Ik heb een andere hulpvraag over cybersecurity.

Oprichtingsjaar

2012

Initiatiefnemers

 • UWV
 • SVB
 • DUO
 • Belastingdienst

Doelstelling

Een relevante bijdrage te leveren aan de informatieveiligheid van de overheid in brede zin.

Activiteiten

CIP organiseert een veelheid van kennisbijeenkomsten en webinars, met interessante onderwerpen en sprekers.
Daarnaast ontwikkelen we handreikingen zoals Grip-op-Secure Software Development, Grip-op-Privacy, etc. die beschikbaar worden gesteld onder een creative commons licentie op de site, www.cip-overheid.nl.

Ook ontwikkeling van tools zoals de Privacy Self Assessment (PriSA) en Wizards, zoals die voor Inkoopeisen Cybersecurity Overheid (ICO). Ook deze zijn beschikbaar op de site.
CIP heeft verschillende workshops ontwikkeld op het gebied van privacy, secure software en voor de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Deze kunnen door CIP worden verzorgd, maar ook zelf worden uitgevoerd door deskundigen binnen de eigen organisatie.

Serious Games vormen een aparte categorie: het leren door ervaren. CIP heeft verschillende serious game ontwikkeld, een crisisgame en een keten/netwerk-game. Van de crisisgame zijn meerdere varianten ontstaan: de basisversie (in Nederlands en Engels), een gemeenteversie, een waterschapsversie en een tienerversie. Deze games kunnen door CIP worden verzorgd, maar ook zelf worden gemodereerd. Op de site kunnen ze worden aangevraagd.

Naast de openbare site is er ook de digitale samenwerkingsomgeving cip.pleio.nl. Deze staat open voor alle overheidsmedewerkers, zorgmedewerkers en marktpartijen die als kennispartner zijn aangesloten bij CIP. Dit platform maakt de digitale samenwerking mogelijk, het zoeken van specialisten, het uitwisselen van bestanden, het voeren van discussies in fora, etc.

Meer weten?

Bezoekadres

La Guardiaweg 116
1043 DL Amsterdam
Nederland